Sociaal: een uitzonderlijke solidariteitssteun van 100 euro betaald aan de meest bescheiden vanaf deze donderdag 15 september

0

Vanaf deze donderdag 15 september wordt de uitzonderlijke terug-naar-school-steun van € 100 per huishouden betaald aan begunstigden van sociale minima, plus € 50 per kind ten laste. Een echtpaar met twee kinderen kan bijvoorbeeld € 200,- krijgen.

Ook wel "uitzonderlijke solidariteitshulp" genoemd vanwege zijn doelstelling om de koopkracht van mensen met een laag inkomen te verdedigen, de betaling ervan zal in juni 2022 automatisch door het Family Allowance Fund (Caf) worden betaald aan de begunstigden van een van deze voordelen:

• Toelage voor gehandicapte volwassenen (Aah).

• Actief solidariteitsinkomen (Rsa).

• Huisvestingsbegeleiding.

• Overzeese solidariteitsinkomsten (Rso) in de overzeese departementen.

Bijna 11 miljoen huishoudens zijn getroffen

Voor personen die de specifieke solidariteitstoelage (Ass), de pensioenequivalenttoelage (Aer), de forfaitaire bonus, financiële bijstand voor sociale en professionele integratie (Afis), bijstand voor gezins- en sociaal leven (Avfs) of de solidariteitstoelage ontvangen voor ouderen (Aspa), is het de organisatie die deze uitkeringen meestal betaalt die de steun betaalt. Als u werkzoekend bent, is het bijvoorbeeld Pôle Emploi die u de bonus betaalt. In totaal worden volgens het ministerie van Solidariteit bijna 11 miljoen huishoudens getroffen.

Deze steun wordt ook uitgekeerd aan beursstudenten die geen huisvestingssteun ontvangen van de CROUS.

Begunstigden van de activiteitenbonus

Tot slot zullen de werknemers met een laag inkomen die boven de sociale minima zitten en die de activiteitsbonus ontvangen dit najaar een uitzonderlijke uitkering ontvangen, bovenop de verhoging met 4% van de activiteitsbonus die al op 1 juli werd doorgevoerd.

Volgens de website van de administratie service-public.fr, zal het bedrag van hun steun € 28 bedragen, waaraan € 14 per kind ten laste komt. Deze betaling vindt medio november plaats._AF

het laden

over de auteur

Geen reacties