Minimumloon, te hard rijden, rijbewijs op 17 jaar, koopkracht, gezondheid: wat verandert er op 1 januari 2024

0

Op 1 januari treden veel veranderingen in werking. Verhoging van het minimumloon, einde van de intrekking van punten voor ‘kleine’ snelheidsovertredingen, Pôle emploi verandert zijn naam. Overzicht van wat er verandert vanaf deze maandag.

Rijbewijs op 17

Vanaf 17 jaar wordt het mogelijk om zonder begeleiding een rijbewijs B te halen, in plaats van tot nu vanaf 18 jaar. Deze maatregel, aangekondigd door Elisabeth Borne in juni, heeft tot doel de professionele en sociale integratie van jongeren te vergemakkelijken.

Uitbreiding van restaurantvouchers om te winkelen

Het blijft mogelijk om uw maaltijdcheques te blijven gebruiken  om uw boodschappen te doen tot en met 31 december 2024. De maatregel, ingevoerd in augustus 2022, zou aanvankelijk eindigen op 31 december 2023. Het verbruiksplafond van 25 euro per dag blijft ongewijzigd.

Stijging van de postzegelprijs

2023 werd gekenmerkt door het verdwijnen van de rode postzegel, het jaar 2024 begint met een stijging van de prijs van de groene postzegel. Voor een brief van 20 gram stijgt de prijs van 1,16 naar 1,29 euro. Voor brieven van 100 gram stijgt de prijs van 2,32 naar 2,58 euro. Ook de prijzen van aangetekende post stijgen, van 1,66 naar 1,79 euro voor een brief van 20 gram.

Ouderdomspensioenen geherwaardeerd

In navolging van de inflatie zullen de ouderdomspensioenen op 5,3 januari met 1% stijgen. Een verhoging van 42,40 euro voor een gemiddeld maandelijks pensioen van 800 euro.

Verhoogde en uitgebreide reparatiebonus

De reparatiebonus, die afgelopen oktober werd gelanceerd om huishoudens aan te moedigen hun producten te laten repareren in plaats van nieuwe te kopen, zal op 1 januari “vereenvoudigd, uitgebreid en verhoogd” worden, in de woorden van Christophe Béchu, minister van Ecologische Transitie. Zo komen smartphones en 23 nieuwe producten nu in aanmerking, wat het totaal aantal betrokken objecten op 73 brengt.

Zo geldt er bijvoorbeeld een korting van 25 euro bij reparatie van een kapot telefoonscherm door een erkende reparateur. Voor bepaalde producten, zoals vaatwassers, wasmachines, televisies of stofzuigers, geldt een grotere reparatiebonus.

Automatische uitbetaling van studiebeurzen aan ouders van middelbare scholieren

Vanaf 1 januari worden beurzen voor middelbare scholieren automatisch uitbetaald. Er is geen actie voor ouders van leerlingen.

Ziekteverlof wegens miskraam

Vrouwen die een spontane zwangerschapsafbreking hebben ondergaan, kunnen profiteren van ziekteverlof zonder wachtdag.

Ziektekostenverzekering

Generalisatie van de “preventieafspraak” die aanvankelijk bedoeld was voor de leeftijdsgroep 45/50 jaar.

Pôle emploi wordt France Travail

De eerste grote verandering om het jaar te beginnen: Pôle emploi verandert zijn naam in nu France Travail. Voorlopig een simpele naamsverandering, maar die een voorafschaduwing is van een ingrijpendere hervorming van de werking van de operator vanaf 1 januari 2025. France Travail zal de controletoren worden van een “werkgelegenheidsnetwerk”, door de actie van verschillende actoren op het gebied van integratie te coördineren , opleiding en werkgelegenheid.

Het minimumloon wordt geherwaardeerd

De hoogte van het minimumloon wordt verhoogd naar 1.398 euro netto per maand. Een mechanische stijging van 1,13% als gevolg van inflatie. Bruto stijgt bij een voltijdbaan van 35 uur per week het minimummaandloon naar 1.766,93 euro en het minimumuurloon naar 11,65 euro.

Vergoeding voor stages op middelbare scholen voor beroepsonderwijs

Alle stageperiodes voor hbo-leerlingen die sinds de start van het schooljaar 2023 worden uitgevoerd, geven vanaf januari met terugwerkende kracht aanleiding tot een stagevergoeding, variërend van 50 euro per week (in het tweede leerjaar) tot 100 euro per week (in het eindexamenjaar). jaar) .

MaPrimeAdapt'

Vanaf 1 januari zal deze nieuwe MaPrimeAdapt-hulp ouderen en mensen met een handicap in staat stellen woningaanpassingswerkzaamheden te financieren. Deze hulp kan, afhankelijk van de middelen, 50 tot 70% van het werk dekken. Hulp kan bijvoorbeeld bestaan ​​uit het vervangen van het bad door een inloopdouche, het plaatsen van een elektrische traplift, het plaatsen van leuningen, het verbreden van deuren, het aanpassen van bekledingen of zelfs directe toegang tot woningen.

het laden

Geen reacties