Gezondheid: water uit het distributienet verboden voor consumptie!

0

Als voorzorgsprincipe informeert de Collectivité van Saint-Martin in een persbericht dat het water dat op het netwerk wordt verdeeld tot nader order verboden is voor consumptie!

Bij territoriaal decreet N ° CAB010-2019 oefent president Daniel Gibbs zijn politiebevoegdheden uit en verbiedt hij tijdelijk het gebruik van stadswater na analyses uitgevoerd door de ARS. Het is een voorzorgsmaatregel.

Gezien de analyses die de ARS heeft uitgevoerd op verschillende bemonsteringspunten op het openbare waternet van Saint-Martin die een hoog bromaatgehalte vertonen, is het verbruik van water dat door het openbare netwerk wordt gedistribueerd verboden tijdelijk voor gebruik zoals drinken, eten koken en tanden poetsen. Ander gebruik is toegestaan.

De terugkeer naar een normale situatie kan alleen effectief zijn als de ARS een kennisgeving publiceert dat water voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen. 

De Water and Sanitation Establishment of Saint-Martin (EEASM) en het SAUR-bedrijf zullen de nodige maatregelen voor de sanering van het waterdistributienetwerk moeten nemen door middel van passende maatregelen voor een snelle terugkeer naar normaal. .

Het is vooral een voorzorgsmaatregel, de oprichting van Waters zal vanaf maandag 24 juni 2019 vollediger communiceren over de uitgevoerde maatregelen.  

 7,253 totaal bekeken

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: