Nieuwe EEASM-werken: verstoringen van het wegverkeer worden verwacht in de sectoren Savane en Grand-Case / Hope Estate

0

De vestiging voor water en sanitaire voorzieningen van Saint-Martin (EEASM) begon op maandag 22 februari, twee operaties ten behoeve van sanitaire voorzieningen en drinkwatervoorziening om met name te voorzien in de behoeften die door de projecten worden opgelegd. Ontwikkeling van het grondgebied (bouw van het college 600 in La Savane bijvoorbeeld).

Het verkleinen van bepaalde delen van het afvalwaternet en het veiligstellen van de drinkwatervoorziening.

De sectoren Savane en Grand-Case / Hope Estate maken een vrij sterke infrastructurele ontwikkeling door en het is aan het EEASM om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling en de toekomstige ontwikkeling niet wordt beperkt door problemen met de behandeling van afvalwater. In die zin zullen de belangrijkste afvalwaterleidingen tussen de Savannah en de afvalwaterzuiveringsinstallatie Quartier d'Orléans worden verkleind, een proactieve maatregel die de deur opent naar toekomstige ontwikkelingen.

Het verleden heeft niet altijd voldoende ruimte kunnen creëren voor milieubeperkingen en risico's. Dit besef is vandaag aanwezig en het EEASM zet zich in voor een verantwoorde milieubenadering die zich concreet vertaalt in een geïntegreerde afweging tijdens het werk en de activiteiten die door de vestiging worden uitgevoerd. In die zin zal de pijpleiding die momenteel de Saline d'Orient kruist, worden verwijderd en zal er een nieuwe pijpleiding worden aangelegd aan de rand van dit kwetsbare gebied om elk risico op vervuiling te vermijden.

Ten slotte is Orient Bay een belangrijk distributiepunt en zal het openbare bevoorradingsnetwerk worden verbeterd via een netwerk dat de watervoorziening naar Orient Bay zal veiligstellen (zie kaart).

De werken veroorzaken verkeershinder. Er is afwisselend verkeer tot eind februari om toegang te krijgen tot het strand van Galion. Van maart tot half april zijn de Carbets dan niet langer toegankelijk vanuit de Hauts de la Baie Orientale, de toegang is alleen via de Bas de la Baie Orientale.

Het totale bedrag van deze werken is 1.2 M €, het zal plaatsvinden van 22 februari 2021 tot eind april 2021.

 6,999 totaal bekeken

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: