Internationale conferentie over sargassum in Guadeloupe: Territoriale adviseur, Pascale Alix Laborde sprak!

0

De internationale conferentie over sargassum, georganiseerd door de regio Guadeloupe en de staat, vindt plaats tot 26 oktober in het World Trade Center in Baie-Mahault. De premier, Edouard Philippe, sluit het na een top met de delegatiehoofden en de presidenten van de gemeenschappen. Voordien kwam de territoriale wethouder, Pascale Alix Laborde, tussenbeide namens de gemeenschap van Saint-Martin en haar president.

De tweede dag stond in het teken van het delen van ervaringen en het benadrukken van de strijd, verzameling en promotiestrategieën die in de gebieden zijn geïmplementeerd.

Het doel van dit transversale werk: effectieve en duurzame maatregelen nemen om onze bevolking en onze kusten te beschermen.

In haar toespraak herinnerde mevrouw Laborde zich aan de uitdagingen voor het grondgebied van Saint-Martin, sociaal-economische en toeristische vraagstukken en de noodzaak van gebieden die worden getroffen door sargassum, om te profiteren van sterke steun (menselijk en financieel) van de 'Staat om de plaag van sargassum tegen te gaan.

Naast de behandeling van dit zwerfvuil dat op de gemeenschappen rust, werd de kwestie van de gezondheid van de blootgestelde mensen en de schade aan het milieu gesteld door de territoriale adviseur, die ook aandrong op de rijkdom van onze gemeenschappelijke biodiversiteit en de dringende noodzaak om het te beschermen.

Mevrouw Laborde herinnerde ook aan het collectieve belang van nauwere samenwerking in onze Caribische regio, om sargassum effectief te bestrijden door middel van aangepaste en medegefinancierde mechanismen.

 5,607 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: