Oprichting van open scholen

0

Ter compensatie van de lesuren die verloren zijn gegaan na Irma's passage en het begin van het schooljaar dat op 6 november plaatsvond, wordt de “open school” -operatie aangeboden in Saint-Martin. 

Dit systeem is in 1991 op nationaal niveau opgezet en biedt studenten een paar dagen ondersteuning tijdens de schoolvakanties (aan het begin of aan het einde). Studenten die aan het einde van het jaar examens afleggen, hebben het voorrecht. De docenten die deze ondersteuning zullen bieden, zijn vrijwilligers (geen vrijwilligers). Sommigen zijn al naar voren gekomen om les te geven. Het is aan elke vestiging om het systeem op te zetten. Als uw kind naar een instelling gaat die het niet heeft opgezet, kan hij niet deelnemen aan de open school van een ander. (Illustratieve foto. Bron: www.soualigapost.com)

het laden

over de auteur

Geen reacties