Reconstructie van Saint-Martin: Daniel Gibbs ketende de vergaderingen in Parijs (meer)

0

De voorzitter van de Collectiviteit nam deel aan het Congres van Burgemeesters van Frankrijk onder auspiciën van de Minister van Overzeese Madame Annick GIRARDIN, die de presidenten van de leidinggevenden van de DOM-COM bij elkaar bracht in het ministerie.

Deze voorbereidende bijeenkomst voor de Assises des Outre-mer - waaraan de noordelijke eilanden niet deelnemen - maakte het mogelijk om de balans op te maken van de problemen die de gekozen vertegenwoordigers van elk gebied ondervonden. President Gibbs van zijn kant behandelde twee specifieke punten: de kwestie van de renationalisatie en dematerialisering van de RSA in Saint-Martin, en die van de installatie van een INSEE-filiaal op het eiland. De minister van Overzees Frankrijk kondigde aan dat ze de voorzitters van de leidinggevenden van de COM en DOM elk kwartaal wil samenbrengen om de voortgang van de verschillende dossiers te inventariseren.

Ondertekening van de staat / het COM-protocol voor de wederopbouw van Sint Maarten

'S Middags ondertekende de president het investeringsprotocol "voor een duurzame en verenigde wederopbouw van Sint-Maarten", aan het einde van de 4e interministeriële bijeenkomst voor de wederopbouw van Sint-Maarten (zie persbericht van woensdag 22 november 2017). In dit protocol moeten enkele vorderingen worden benadrukt, met name het feit dat het document in de preambule duidelijk aangeeft dat een enorme inspanning op het gebied van overheidsinvesteringen van enkele honderden miljoenen euro nodig zal blijken te zijn. De staat zal op Sint Maarten zorgen voor de nu permanente vertegenwoordiging van bepaalde gedeconcentreerde diensten die momenteel aanwezig zijn in Guadeloupe (DIECCTE, DEAL) en zal zijn middelen om de migratiestromen te beheersen versterken. Het Collectief zal uiterlijk op 31 maart 2018 een meerjarig investerings- en inhaalplan voorstellen, waarmee de sinds 2008 geconstateerde tekortkomingen in de financiële compensatie van de overgedragen kosten kunnen worden gecorrigeerd. Dit plan zou met name kredieten kunnen mobiliseren uit het grote investeringsplan van 56 miljard euro. Tegelijkertijd zal er een economisch pact worden opgesteld om de wederopbouw te bespoedigen: het kan maatregelen omvatten, verbetering en aanpassing van het nationale stelsel van belastingbijstand voor investeringen en met name voorstellen voor bijstandsmechanismen voor hotelrenovatie.

Ontvangst in de Senaat en het Ministerie van Ecologische Transitie

Donderdag 23 november ging president Gibbs naar de Senaat voor een werkontbijt met president LARCHER. Een interview waarvoor de voorzitter van de Gemeenschap de senator van Saint-Martin, Guillaume Arnell, wilde uitnodigen. Daniel Gibbs bedankte de heer Gérard Larcher voor het feit dat hij 300 euro aan uitzonderlijke middelen van de Senaat heeft doorgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de financiering van noodsituaties na Irma. De president drong aan op vier kwesties waarvoor de president van de Senaat beloofde op te treden: de kwestie van de verzekering en de snelle verantwoordelijkheidsverzekering van de verzekerde, de verstrekking van aanvullende Europese fondsen, de kwestie van de gedeeltelijke werkloosheid en de oprichting van de United Congress in samenwerking met Sint-Maarten.

Tijdens zijn ontmoeting met de staatssecretaris Sébastien Lecornu, donderdag laat in de ochtend, werkte de president aan verschillende kwesties, waaronder de kwestie van water en het lokaal beheer van netwerken, na het naderende vertrek van de generaal van Wateren. Daniel Gibbs wil dat de volgende operator de productie en distributie van water hervat.

Ontvangen op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, presenteerde de voorzitter van de Collectiviteit de verschillende planning- en ontwikkelingsprojecten van Saint-Martin aan het kabinet van de heer Gérard COLLOMB. De reis naar Parijs van de voorzitter van de Collectiviteit werd afgesloten met een interview met de senator van Saint-Barthélemy, de heer Michel MAGRAS, die de overzeese delegatie van de senaat voorzit. Tenslotte wilde Daniel Gibbs, in lijn met zijn ontmoeting met de Verzekeringsfederatie, de heer Jacques RICHIER, de CEO van Allianz France, ontmoeten om de balans op te maken van de voortgang van de dossiers van de verzekerden van Saint-Martin. _AF

 6,506 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: