Overstroming, cycloon: Daniel Gibbs ondersteunt de verplichte evacuatie van de bevolking

0

In de Verenigde Staten of Canada is evacuatie van de bevolking bij gevaar verplicht. In Frankrijk is dat niet zo. Het is slechts een aanbeveling. 

Daarom overweegt Daniel Gibbs de mogelijkheid om het verplicht te stellen. Dit zou hem in staat stellen zichzelf te ontheffen van elke verantwoordelijkheid in geval van niet-naleving.

Hij zei dat hij met de autoriteiten en in het bijzonder met de staat zou samenwerken, de enige die in staat zou zijn om wetgeving ter zake vast te stellen. Hierover gevraagd, zei de prefect Anne Laubiès dat om de evacuatie verplicht te stellen, verschillende elementen in aanmerking moesten worden genomen en gehandeld. Je moet weten wie, hoe en waar je evacueert. Zoveel vragen waar de autoriteiten aan willen werken om oplossingen te vinden.

(Meer details op www.soualigapost.com)

 6,067 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: