Volkstelling: de campagne loopt van 19 januari tot 25 februari 2017

0

De gemeente Saint-Martin informeert de bevolking over de lancering, vanaf donderdag 19 januari 2017, van de jaarlijkse volkstellingcampagne. Deze campagne duurt vijf weken, tot en met zaterdag 25 februari 2017. De telling wordt georganiseerd door het National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE) in samenwerking met de gemeenschappen.   

Bent u een van de door INSEE geselecteerde huishoudens, dan ontvangt u vanaf 06 januari een informatiebrief waarin u wordt geïnformeerd over de passage van een agent van de Collectiviteit die tussen donderdag 19 januari en Zaterdag 25 februari 2017.

De 12 tellers van het grondgebied hebben een technische vooropleiding gevolgd onder leiding van INSEE en mevrouw Rosette PAROTTE, hoofd van de dienst Census & Addressing van de Collectivity. Zij kunnen u helpen bij het invullen van de vragenlijsten met betrekking tot uw huishouden en de mensen die onder uw dak wonen.

Tellers krijgen een officiële kaart en zijn onderworpen aan een strikt beroepsgeheim.

De volkstelling is een sterke daad, omdat het mogelijk maakt om de officiële bevolking van elk gebied te bepalen, ongeacht de herkomst en nationaliteit van de bevolking. De precieze kennis van onze bevolking maakt het mogelijk om de openbare actie aan te passen aan de behoeften van het grondgebied: collectieve voorzieningen (scholen, bejaardentehuizen, enz.), Renovatieprogramma's voor de wijk, transportmiddelen, enz.

Daarnaast levert de telling statistische informatie op over de leeftijdspiramide, de gezinssamenstelling en de woningvoorraad. Slechts een deel van de bevolking wordt elk jaar getroffen door de volkstelling, de genoemde gebieden worden door INSEE geselecteerd.

wettelijk verplicht gesteld, de telling is in de eerste plaats een burger en burger actie.

De president Aline HANSON nodigt u uit om de beste receptie te reserveren voor de volkstelling van de Collectiviteit die bij u thuis komt.

Voor meer informatie over de volkstelling kan u de website www.le-recensus-et-moi.fr raadplegen, of contact opnemen met de dienst Census & Addressing van de Collectivity (Madame Rosette PAROTTE) op 0590 52 27 30 - Pôle de Développement Duurzaam - 6 Rue du Fort louis - Marigot.

De gemeente Saint-Martin dankt u voor uw deelname aan de volkstelling van het gebied.

het laden

over de auteur

Geen reacties