UITVOERENDE RAAD: Wie zijn de meest aanwezige en afwezige gekozen vertegenwoordigers?

0

Net als in 2018 vergaderde het directiecomité in 38 2019 keer. Sinds het begin van dit mandaat werd er op woensdag vergaderd, vóór 2017 vonden ze plaats op dinsdagnamiddag. Het gemiddelde aantal sessies is 3,1 per maand.

Het meest ijverige lid was Valérie Damaseau met 32 ​​aanwezigheden van de 38 georganiseerde sessies, ofwel een afwezigheidspercentage van 16%. Ze kwam naar zeven vergaderingen meer dan in 2018.

Voorzitter Daniel Gibbs was aanwezig bij 30 vergaderingen, hij is het tweede meest aanwezige lid met een afwezigheidspercentage van 21%. Hij woonde twee vergaderingen meer bij dan in 2018.

Het meest afwezige lid daarentegen is Annick Petrus met 15 aanwezigheden voor 23 afwezigheden, ofwel een verzuimpercentage van 61%. In 2019 woonde ze vier vergaderingen minder bij dan in 2018. Het jaar ervoor was ze even vaak aanwezig als afwezig.

Louis Mussington, die vorig jaar de meest afwezige gekozen functionaris was, kwam naar twee extra vergaderingen in 2019, wat neerkomt op 16 aanwezigen voor 22 afwezigheden, d.w.z. een aanwezigheidspercentage van 42% tegenover 37% in 2018.

Marie-Dominique Ramphort registreerde een aanwezigheidsgraad van 58% met 22 aanwezigheden, vier vergaderingen minder dan in 2018.

Yawo Nyuiadzi was even vaak aanwezig als afwezig. Wel woonde hij zes vergaderingen minder bij dan in 2018. Hij was in 2019 vaker afwezig dan in 2018.

Ten slotte woonde Steven Patrick 26 vergaderingen bij en was hij om 12 uur afwezig, precies zoals vorig jaar. Het aanwezigheidspercentage blijft dus op 68%. (Soualigapost.com)

 5,385 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: