Bezetting van het publieke domein / nieuwe booster-opname ...

0

Tijdens deze back-to-schoolperiode wenst de Collectiviteit van Sint-Maarten de regels die gelden voor de bezetting van het publieke domein in herinnering te roepen.

Het publieke domein bestaat uit alle "goederen die niet vatbaar zijn voor particuliere toe-eigening": wegen, trottoirs, pleinen, tuinen, open of afgesloten ruimtes die voor openbaar gebruik worden gebruikt. Als zodanig is de privébezetting van het publieke domein op tijdelijke basis onderworpen aan voorafgaande toestemming en moet er een verzoek worden ingediend bij de diensten van de Collectiviteit. Overtreders van deze regels worden bestraft met een boete van de 5e klasse, beschreven in artikel R 116-2 van de verkeerswet:

De boete voor boetes van de vijfde klasse wordt bestraft door degenen die:

1 ° Zonder toestemming inbreuk heeft gemaakt op het openbare wegdomein of een handeling heeft verricht die de integriteit van dit domein of de afhankelijkheden daarvan, of van de werken, installaties en plantages die op dat domein zijn gevestigd, zal aantonen of waarschijnlijk zal aantasten;

2 ° Zal gestolen materialen hebben opgeslagen op het openbare wegdomein en de afhankelijkheden daarvan voor de behoeften van de wegen;

3 ° Zonder voorafgaande toestemming en op een wijze die niet in overeenstemming is met de bestemming van het domein van de openbare weg, dit domein of zijn afhankelijkheden geheel of gedeeltelijk hebben bezet of aldaar hebben gestort;

4 ° Stoffen die op de openbare weg terecht zijn gekomen, hebben laten stromen of verspreiden of weggooien die de volksgezondheid en de veiligheid kunnen schaden of het publiek kunnen hinderen;

5 ° Zal, bij gebrek aan toestemming, bomen hebben gebouwd of toegestaan ​​op minder dan twee meter van de grens van het openbare wegdomein;

6 ° Zonder voorafgaande toestemming werkzaamheden heeft verricht op het terrein van de openbare weg;

7 ° Zonder toestemming een ondergrondse ondergrond onder het domein van de openbare weg hebben gegraven.

Zo is het boetebedrag voor boetes van de 5e klasse maximaal € 1500, - en dit bedrag kan worden verhoogd tot € 3000 bij recidive wanneer de regelgeving daarin voorziet.

 5,606 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: