TERRITORIALE RAAD: De gekozen functionarissen komen twee keer samen in 2 dagen

0

De 23 nieuw gekozen leden van de territoriale raad kwamen donderdag voor het eerst in plenaire vergadering bijeen onder voorzitterschap van Louis Mussington. De agenda was relatief lang aangezien de territoriale raadsleden de vertegenwoordigers in elk van de organisaties, commissies, adviescommissies, raden van bestuur, enz. moesten kiezen.

Louis Mussington stelde ook voor om vijf kabinetsbanen te creëren om hem "te helpen", terwijl hij specificeerde dat hij de aanwervingen nog niet had afgerond; de beraadslaging werd unaniem gestemd. De gekozen functionarissen moesten vervolgens debatteren over de budgettaire oriëntaties.

Vandaag vrijdag komt de territoriale raad opnieuw bijeen om te debatteren en te stemmen over de initiële begroting 2022, waardoor het nieuwe team zijn eerste projecten kan lanceren.

het laden

over de auteur

Geen reacties