Bezoek van Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders aan Saint-Martin

0

President Aline Hanson ontmoette op woensdag 13 juli 2016 de heer Chris Johnson, de nieuwe vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden in Sint Maarten. De maandag daarop ontving de president opnieuw Chris Johnson, ditmaal vergezeld van Richard Van Zwol, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Nederland, die het eiland bezocht.

Chris Johnson trad op 1 juni aan als vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden in Sint Maarten. Eerder was hij verkozen voor constitutionele zaken op zijn geboorteland, Saba, waar hij een beslissende rol speelde tijdens de statuswijziging van de Nederlandse eilanden in 2010.

Het was dan ook haar eerste formele bezoek aan president Aline Hanson, vergezeld van regionaal wethouder Louis Fleming, belast met regionale samenwerking.

Na een rondetafelpresentatie gingen de discussies natuurlijk over de onderwerpen grensoverschrijdende samenwerking. Chris Johnson was ook geïnteresseerd in de constitutionele status van Saint-Martin en in de relaties van de gemeenschap met de Franse staat, in het beheer van Europese fondsen en in de rol van Guadeloupe in dit proces. Ook werd de interesse gewekt voor Sint Maarten om zich aan te sluiten bij Caribische organisaties zoals de Association of Caribbean States (AEC), de Caribbean Community CARICOM of de Organization of Eastern Caribbean States (OECS).

Chris Johnson is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de relaties tussen het Koninkrijk en het land Sint Maarten met als doel deze te verdiepen. Op het gebied van samenwerking was hij van mening dat er veel samenwerking mogelijk was met Sint Maarten en de andere eilanden in de regio.

Maandag 18 juli 2016 was het de beurt aan Richard Van Zwol, onder leiding van Chris Johnson, om president Aline Hanson te ontmoeten. Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, Richard Van Zwol ging naar Sint Maarten om de relaties tussen het Koninkrijk en Sint Maarten te bestuderen. Relaties die het Koninkrijk der Nederlanden wil optimaliseren.

Onder zijn prioriteiten verklaarde Richard Van Zwol dat hij de interregionale samenwerkingsacties wilde versterken door een gunstig samenwerkingskader te creëren dat was aangepast aan de behoeften van de Caribische gebieden.

De president was ingenomen met deze proactieve aanpak van het Koninkrijk der Nederlanden, dat alleen de samenwerkingsrelaties tussen Sint Maarten en Sint Maarten kan ondersteunen.

De Nederlandse afgevaardigden werden vervolgens in het veld vergezeld door de verworvenheden van regionale samenwerking. Onder leiding van Alex Richards, directeur van Europese aangelegenheden en extern optreden, bezochten ze voor het eerst het getijdenmeterstation dat afgelopen juni in de haven van Galisbay werd ingewijd. Charlotte Terrac, hoofd van de grote afdeling risicobeheer, gaf een gedetailleerde presentatie van deze nieuwe preventieve apparatuur. Vervolgens was het de beurt aan dokter Louis Jeffry om de Nederlandse delegatie het werk binnen de Gezondheidsobservatorium van Sint-Maarten / Sint Maarten te presenteren.

 5,292 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: