OPROEP VOOR STADSBELEIDSPROJECTEN 2023: Financiering staat open voor verenigingen en openbare instellingen die in prioritaire buurten werken

0

De Collectiviteit van Saint-Martin en de staat hebben door wijziging het Saint-Martin City Contract (2015-2020) verlengd tot december 2023. Dit contract is tot stand gekomen onder gezamenlijk beheer van de Collectiviteit en de Prefectuur , in samenwerking met lokale instellingen. Er is zojuist een nieuwe projectoproep gelanceerd met verenigingen en openbare instellingen voor het lopende jaar; het is open tot 1 maart 2023.

Het stadsbeleid is een beleid van stedelijke cohesie en solidariteit, nationaal en lokaal, ten voordele van de inwoners van achterstandswijken. Het wordt geleid door de staat, lokale autoriteiten en hun groepen. Op het grondgebied van Saint-Martin sturen vijf prioritaire thema's het stadscontract aan: Jeugd, Sport en Cultuur - Solidariteit en Gezondheid - Veiligheid en Criminaliteitspreventie - Leefomgeving en Milieu - Economische ontwikkeling en professionele integratie.

In 2022 werden 70 projecten gefinancierd door de staat en de Collectiviteit van Saint-Martin voor een bedrag van € 900, ingezet in de prioritaire wijken (QPV) van Saint-Martin, Sandy Ground en Quartier d'Orléans, maar ook in de actieve toezichthoudende districten (QVA) die Saint-James, Agrément, Hameau du Pont, Grand-Case, Concordia en Cul-de-Sac zijn.

De stuurgroep zorgde voor diversiteit in de selectie van projecten die door de verenigingen werden uitgevoerd. Het stadscontract heeft dus gewerkt aan de bevordering van professionele integratie, ondersteuning van de oprichting van bedrijven, gendergelijkheid en de strijd tegen discriminatie. Het heeft ook acties gefinancierd op het gebied van misdaadpreventie, met name op het gebied van verkeersveiligheid, hulp aan slachtoffers en preventie van discriminatie.

Tot slot konden ook jongeren uit aandachtswijken profiteren van educatieve, culturele en sportieve activiteiten. Het volledige dossier voor de projectoproep 2023 is al beschikbaar op de website van de Collectiviteit van Saint-Martin www.com-saint-martin.fr (sectie Oproepen voor projecten) en op de website van de prefectuur Saint-Martin – Saint-Barthélemy http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/

Voor projecten die in 2022 zijn gestart geldt dat de tussentijdse rapportages van de leidende structuren uiterlijk 31 januari 2023 moeten zijn ingeleverd.

Als u een vertegenwoordiger bent van een vereniging of een openbare instelling en u wilt optreden in het hart van prioritaire buurten, kunt u contact opnemen met onze teams die op het terrein zijn gemobiliseerd.

Voor elk verzoek om informatie, kunt u contact met ons opnemen op de volgende adressen:

veronique.coursil@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

hkhieu@com-saint-martin.fr

mhelissey@com-saint-martin.fr

 7,279 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

IDEALI SARL

Overeenkomstig de verklaringen van de regering ben ik verplicht mijn domiciliebureau tot nader order te sluiten. Om de continuïteit van de activiteiten te garanderen blijf ik ...
%d bloggers zoals deze pagina: