Een verkeersveiligheidscharter opgesteld in de buurt van scholen

0

Aanwezig op de persconferentie op 27 juni presenteerde Andy Armongon, vertegenwoordiger van National Education, het handvest van respect voor de verkeersregels die vanaf volgend schooljaar voor de scholen op het grondgebied zullen worden geïnstalleerd.

Het handvest voor goed gedrag op de weg, getiteld "Hé, kijk eens", concentreert zich op vier prioritaire punten: helm dragen, naleving van de regelgeving, gevaarlijkheid, onderhoud en verzekering van voertuigen. Met sterke boodschappen in het Frans, Spaans en Engels, wordt het handvest versterkt met illustraties met tekeningen die op school zijn gemaakt door leerlingen van het 6e, 5e en 4e jaar die negatieve beelden en goed gedrag laten zien. Een ander interessant aspect dat zich verschuilt achter het handvest dat zich richt op studenten van wie de leeftijd essentieel is om de juiste gebaren te integreren, is dat het bedoeld is om levendig en interactief te zijn. Uitgerust met een QR-code, biedt het toegang tot educatieve documentatie, zodat de bevordering van verkeersveiligheid niet beperkt blijft tot schoolgebouwen, maar daarbuiten. Deze specifieke preventieactie in de buurt van scholen richt zich in het bijzonder tot ouders die hun kinderen op tweewielers brengen. _Vx

het laden

over de auteur

Geen reacties