MAATSCHAPPIJ / Handicap: een succesvolle bewustwordingsdag

0

De bewustmakingsdag voor gehandicapten, georganiseerd in samenwerking met AGEFIPH en het Solidariteits- en Gezinscentrum van de COM op maandag 15 april bij het CCISM, bleek een echt succes te zijn, met meer dan dertig deelnemers.

Georganiseerd in twee delen met een ochtendworkshop gewijd aan het netwerk van vertegenwoordigers van gehandicapten (RHH) Antillen-Guyana en een middagbijeenkomst Handicap & Entreprise, de bewustmakingsdag ondersteund door de Fund Management Association voor de integratie van gehandicapten (AGEFIPH) en de Sint -Martin Community omvatte deelnemers die zich bezighielden met mensen met een handicap van alle profielen (werknemers, bedrijfsleiders, kunstenaars, werkzoekenden). Deze dag van delen, leren en samenwerken was bedoeld om mensen met een handicap te ontmoeten en ter voorbereiding op de volgende Europese Week voor de werkgelegenheid voor mensen met een handicap (SEEPH), die dit jaar zal plaatsvinden van maandag 18 tot en met zondag 24 november. Ter herinnering: elk bedrijf met twintig of meer werknemers moet 20% van het totale personeelsbestand werknemers met een handicap in dienst hebben. De ochtendworkshop bood de deelnemers een solide basis voor het aanpakken van meer specifieke discussies over administratieve procedures en beschikbare diensten. Na een interactief spel om wederzijdse kennis aan te moedigen en een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor uitwisseling, begon een debat over de uitdagingen waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd, gevolgd door discussies over lokale evenementen die aan dit doel waren gewijd. Tijdens de middag “RDV Handicap & Entreprise” presenteerden de agenten van de Gemeenschap – Pôle Solidarités et Familles – de aanbiedingen en diensten die in de regio beschikbaar zijn om mensen met een handicap te ondersteunen. Vervolgens nam AGEFIPH het over met een aanvullende presentatie over de kansen en ondersteuning voor ondernemers met een handicap. Als deze actie bedoeld was om het bewustzijn van de deelnemers over de realiteit van handicaps op de werkplek te vergroten, was de uitdaging succesvol. Naast de productieve uitwisselingen gericht op het bevorderen van de integratie van mensen met een handicap in de arbeidswereld, benadrukten de aangrijpende getuigenissen de uitdagingen waarmee we dagelijks worden geconfronteerd. Het is essentieel dat werkgevers en instellingen hun inspanningen verdubbelen om de behoeften van deze getalenteerde individuen te begrijpen en erop te reageren, door concrete maatregelen te nemen om hen te ondersteunen en hen volledig in de samenleving te integreren, zodat handicap niet langer een barrière maar een kracht is. _Vx

Info: https://www.agefiph.fr

 613 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: