SINT MAARTEN: Er is een nieuw beleid ingevoerd voor het elektronisch volgen van overtreders

0

Minister van Justitie Anna E. Richardson heeft deze week een nieuw alomvattend beleid voor elektronische armbanden aangekondigd voor voorwaardelijke vrijlating en elektronisch toezicht op overtreders op Sint Maarten.

Dit baanbrekende beleid is een belangrijke stap voorwaarts in de zoektocht naar alternatieve strafmaatregelen voor niet-gewelddadige misdrijven en pakt het dringende probleem van de celcapaciteit op het eiland aan. Het nieuwe beleid introduceert e-detentie niet alleen als voorwaarde voor vervroegde vrijlating, maar ook als een middel om een ​​breder beeld te krijgen van de uitvoering van detentie op het grondgebied.

Zojuist is een werkgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van het parket, de rechtbank, de reclassering, de gevangenis, juristen en het ministerie.

Het beleid bevat de criteria voor het verlenen van vervroegde vrijlating, waardoor de veilige en gecontroleerde reïntegratie van individuen in de samenleving na het uitzitten van een deel van hun straf wordt gewaarborgd. Het besluit tot vervroegde vrijlating zal gebaseerd zijn op de aanbevelingen van het reclasseringsbureau, het parket en de gevangenis, waarbij de nadruk ligt op het beperken van het risico op recidive en het rekening houden met de belangen van slachtoffers en hun nabestaanden.

Elektronisch toezicht kan worden toegepast in verschillende stadia van het strafproces, waaronder schorsing van voorlopige hechtenis en (vervroegde) invrijheidstelling. De tekst specificeert de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om als bijzondere voorwaarde te kunnen genieten van elektronisch toezicht, waaronder de status van wettig ingezetene, een aanvaardbaar woonadres met ontvangst van een gps-signaal en de bereidheid om de regels van elektronisch toezicht na te leven. _AF

 2,305 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: