Sint Maarten: de komende verkiezingen ontcijferen

0

Aan de zuidkant van het eiland hangen al wekenlang verkiezingsborden. En niet voor niets zijn de volgende parlementsverkiezingen op Sint Maarten gepland op donderdag 11 januari voor de installatie van het nieuwe parlement op 10 februari 2024. 

Deze verkiezingen in het Nederlandse deel van het eiland Saint-Martin zijn bedoeld om de 15 leden van het parlement te vernieuwen. De aftredende coalitieregering brengt de Nationale Alliantie (NA) en de Verenigde Volkspartij (UPP) samen onder leiding van premier Silveria Jacobs (NA). Sint Maarten wordt bestuurd door een parlementair systeem. Het parlement is het hoogste wetgevende orgaan van het land en vertegenwoordigt de gehele bevolking van het Nederlandse deel van het eiland. Haar belangrijkste missies zijn het aannemen van wetten, het uiten van de algemene wil en het controleren van de regering. Met Nederland, Curaçao en Aruba vormt Sint Maarten sinds de ontbinding van de Nederlandse Antillen in 2010 een volwaardige staat van het Koninkrijk der Nederlanden. Tot op de dag van vandaag hebben zeven premiers elkaar opgevolgd, slechts twee hebben hun mandaat vervuld. : Sarah Wescott-Williams (2010-2014) en Silveria Jacobs (momenteel in functie sinds 2019 en kandidaat voor herverkiezing). Koning Willem Alexander is nominaal het staatshoofd van Sint Maarten en wordt vertegenwoordigd door een gouverneur, Ajamy Baly, die sinds 10 oktober 2022 in functie is. Het parlement bestaat uit één kamer: de enige kamer, de Staten van Saint-Martin genaamd, bestaat uit van 15 plaatsvervangers die voor vier jaar worden gekozen volgens een proportioneel stemsysteem met meerdere leden in één kiesdistrict. De Staten van Saint-Martin benoemen de premier die de regering vormt. Dezelfde premier stelt de soeverein een gouverneur van Saint-Martin voor, een vertegenwoordiger van de kroon, benoemd voor een mandaat van zes jaar dat één keer kan worden verlengd. Partijen die in het Parlement vertegenwoordigd zijn of de handtekeningen hebben verzameld van ten minste 4% van het aantal geldige stemmen bij de vorige verkiezingen, d.w.z. hier 1 stemmen, kunnen aan de stemming deelnemen. De kiezers gaan deze donderdag 133 januari 11, een doordeweekse dag, naar de stembus en werken volgens de vastgestelde regels. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers twee uur de tijd te geven om te stemmen. _Vx

Informatie en kandidatenlijst:

https://t.ly/5OXS5

het laden

over de auteur

Geen reacties