VEILIGHEID-PREVENTIE / CLSPD: concrete acties ter plaatse

0

De gemeenschap van Saint-Martin heeft, in volledig overleg met de staat en het rechtssysteem, aanzienlijke vooruitgang kunnen boeken in de context van preventie- en veiligheidsacties (CLSPD), wat heeft bijgedragen tot een betere coördinatie van het algemene preventiebeleid van criminaliteit op het grondgebied van Sint Maarten.

Sinds 2022 heeft de CLSPD van Saint-Martin een nieuwe dynamiek ingezet die gericht is op het ondernemen van zichtbare veldacties en het effectief vechten ten gunste van de openbare vrede. Deze acties beginnen hun vruchten af ​​te werpen dankzij verschillende maatregelen die gezamenlijk in de districten van Saint-Martin worden ingezet. 

Tijdens het beperkte comité van 19 februari 2024 kreeg Annick Pétrus, senator van Saint-Martin en lokaal gekozen ambtenaar belast met de openbare vrede binnen de CLSPD, de gelegenheid om het lopende werk te presenteren en te komen, uitgevoerd door dit orgaan. gezamenlijk voorgezeten door de voorzitter van de Gemeenschap en de gedelegeerde prefect.

  Verkeersveiligheid vormt de kern van de prioriteiten van de CLSPD

Zoals Annick Pétrus aangaf, heeft de operatie “Collectiviteit in het hart van de wijken” op het gebied van de verkeersveiligheid het mogelijk gemaakt om een ​​dynamiek van nabijheid bij de bewoners, en in het bijzonder bij jongeren, te creëren met de distributie van beschermende helmen voor tweewielers.

President Louis Mussington was gehecht aan deze doelstelling en zou graag dit initiatief van de CLSPD-teams, Hénoc Patrick en Jocelyn Jermin, willen verwelkomen, waarbij de gendarmerie heeft getuigd van de effectiviteit van dit apparaat en het gebruik door jongeren van de door de Gemeenschap aangeboden helmen.  Ook de herlancering van de motorloop onder begeleiding van vereniging AMAN droeg hieraan bij met een beveiligde locatie voor motorsportliefhebbers. Voor april 2024 staat er ook een bewustmakingscampagne voor tweewielers gepland.

  3 straatbemiddelaars, 1 sociaal-culturele facilitator en 2 schoolvertegenwoordigers komen ter plaatse tussenbeide in dienst van de openbare vrede

De oprichting, op 1 januari, van de Preventie- en Veiligheidsmissie, die zich bezighoudt met straatbemiddeling en sociaal-culturele activiteiten binnen buurten, draagt ​​aanzienlijk bij aan de preventie van criminaliteit. Deze 5 gemeenschapsagenten zullen aanwezig zijn bij de uitgang van scholen en in de wijken, een zeer gewaardeerde aanwezigheid op het terrein (vervolg en afgerond in onze editie van morgen).

 923 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: