...

Opmerkingen van leden over de autorisatie van de RSA: reacties van de senator

0
Beeld

Senator Guillaume Arnell wilde spreken naar aanleiding van de opmerkingen van Daniel Gibbs vorige week in de vergaderzaal van de Nationale Vergadering als onderdeel van het RSA-autorisatieverzoek. “Allereerst rechtvaardigt Daniel Gibbes zijn onthouding tijdens de Territoriale Raad van 26 juni 2014, waarin het verzoek om autorisatie op het gebied van RSA werd gedaan. Het lijkt mij nogal verrassend en ongepast voor een parlementariër om zijn positie in de vergaderzaal te rechtvaardigen op basis van een overleg van de lokale overheid. Bovendien, door te bevestigen dat "dit verzoek om toestemming mij meer lijkt te verbergen dan gevaarlijke politieke verlangens", probeert Daniel Gibbes argwaan te wekken over de redenen voor het verzoek om toestemming geformuleerd door de gekozen functionarissen van de COM, daarom waarom heeft het beste lid zojuist tegen beraadslaging gestemd? (…) Evenzo bevestigt onze plaatsvervanger dat hij “niet kan nalaten de administratieve hacks voor te stellen die de aanwezige meerderheid niet zal nalaten stroomafwaarts te proberen”, dit zijn ernstige beschuldigingen die tot doel hebben de bekwaamheid en eerlijkheid van gekozen leden van de meerderheid in twijfel trekken; Ik vind het jammer om de Nationale Vergadering te gebruiken om lokale rekeningen af ​​te wikkelen en persoonlijke geschillen naar voren te brengen. "

het laden

over de auteur

Geen reacties