Het beoefenen van jagen, alle soorten gecombineerd, is tot 7 januari 2018 verboden in Saint-Martin!

0

De passage van orkanen van categorie V “Irma” en “Maria” in Saint-Martin en Guadeloupe heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de natuur en hun leefgebieden.

De uitzonderlijke aard van de situatie en de eisen om het natuurlijke erfgoed te beschermen, maakten het noodzakelijk maatregelen te nemen om het jachtbare wild gedurende de rest van het jachtseizoen 2017-2018 te beheren.

Daartoe kwam de Departmental Hunting and Wildlife Commission op 25 oktober 2017 bijeen om de voorstellen van de Departmental Federation of Guadeloupe Hunters te onderzoeken. De bijbehorende ontwerp-prefecturele besluiten zijn van 25 oktober tot 16 november 2017 ter openbare raadpleging voorgelegd.

De volgende richtlijnen worden aangenomen tot het einde van het jachtseizoen 2017-2018 : Het is duidelijk dat het beoefenen van jagen, alle soorten gecombineerd, tot 7 januari 2018 ten strengste verboden is in Saint-Martin! _AF

 5,855 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: