INSERTIE: Een overeenkomst getekend ten gunste van jonge mensen uit het buitenland

0

Overtuigd van de noodzaak om hun samenwerking te versterken ten behoeve van jongeren van 16 tot 25 jaar die op zoek zijn naar integratie, bedrijven en overzeese gebiedsdelen, hebben het Directoraat-Generaal van Overzeese Gebieden (DGOM) en de Nationale Unie van Lokale Missies (UNML) gezamenlijk op 18 juli een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2023-2025.

Deze overeenkomst is het hoogtepunt van een cyclus van overleg waarbij de twaalf lokale overzeese missies, hun regionale verenigingen en de DGOM worden gemobiliseerd. Dit partnerschap zal dus ten volle ten goede komen aan de gebieden Guadeloupe, Guyana, Réunion, Martinique, Mayotte en Saint-Martin.

Het is onderverdeeld in drie operationele assen die dezelfde ambitie nastreven ten gunste van jongeren in de overzeese departementen en regio’s:

– Het tot stand brengen van een echte werkdynamiek tussen de twee belanghebbenden, met name door deelname aan organen en bijeenkomsten georganiseerd door de UNML en door de oprichting van technische werkgroepen rond de interventiethema's van lokale missies;

– De partnerschappen versterken tussen lokale overzeese missies en actoren waarmee de DGOM bevoorrechte banden heeft, zoals de Aangepaste Militaire Dienst (SMA), het Overseas Agency for Mobility (LADOM) of microkredietspelers, met het oog op het aanmoedigen van de oprichting en overname van bedrijven;

– Vertrouw op elkaars betere kennis van territoria, doelgroepen en lokale relais.

De raamovereenkomst tussen de SMA en de UNML voor de periode 2023-2025 maakt het mogelijk om de bestaande samenwerking tussen de Lokale Missies en de SMA-regimenten te herbevestigen. Dit omvat het versterken van de identificatie en doorverwijzing van jongeren naar RSMA's, en het verbeteren van de uitwisseling van informatie over het monitoren van jongeren in het kader van het Youth Engagement Contract (CEJ). Deze raamovereenkomst zal binnen drie maanden onderhevig zijn aan lokale wijzigingen.

 825 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: