Grote schoonmaak bij de ingang van Grand-Case!

0

De gemeenschap van Saint-Martin, onder het gezag van de vicepresident belast met Duurzame Ontwikkeling, Steven Patrick, ging afgelopen dinsdag over tot het schoonmaken van de ingang van Grand-Case.

Zo werden verschillende afgedankte autowrakken (ELV's) verwijderd door het taakstrafbedrijf, dat verantwoordelijk was voor de verwijdering van ELV's. Deze autokarkassen werden vervolgens naar het ecosysteem Grandes Cayes gebracht voor behandeling en verwijdering.

Afgelopen woensdag kwam de afdeling Milieu en Leefomgeving tussenbeide voor een volledige schoonmaak van de site, waar oude huishoudelijke apparaten en veel afval al enkele jaren worden opgeslagen. Deze puinhoop is volledig opgeruimd door de gemeenschap.

De dinsdagen in Grand Case beginnen op 13 februari 2018. President Daniel Gibbs die dit populaire evenement wilde steunen (een financiële bijdrage werd verleend door het VVV-kantoor) wilde dat het dorp gastvrij en schoon zou zijn bij het naderen van de festiviteiten . Deze nieuwe ruimte aan de rijksweg wordt een parkeerplek voor bezoekers en bewoners van de sector.

Sinds 6 september is de gemeenschap al op eigen kosten doorgegaan met het verwijderen van 600 karkassen van autowrakken. Een schoonmaakcampagne die de komende weken doorgaat.

het laden

over de auteur

Geen reacties