Milieu: Gwad'Air voert een luchtkwaliteitsonderzoek uit in Saint-Martin

0

Sinds 1 januari 2017 maakt Saint-Martin deel uit van de regionale bewakingszone van het Guadeloupe Regional Air Quality Observatory.

In dit verband lanceerde Gwad'Air in samenwerking met de COM een beoordeling van de luchtkwaliteit op het eiland, door zijn mobiele meetstation op maandag 29 april in te zetten in het Vanterpool-stadion, in Marigot en vervolgens op de Omer Arrondel school in de wijk Orléans.

In overeenstemming met de geldende regelgeving omvatten de gemeten verontreinigende stoffen fijne deeltjes PM10, stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), ozon (O3) en koolmonoxide (CO). Deze studie beoordeelt de luchtverontreiniging veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals autoverkeer en industriële activiteiten. De uitgevoerde metingen zullen het ook mogelijk maken om luchtverontreiniging van natuurlijke oorsprong te identificeren, met name in verband met zandnevels.

het laden

Geen reacties