Echte gelijkheid in het overzeese Frankrijk: neem deel aan de raadpleging

0

U heeft nog vijf dagen de tijd om deel te nemen aan de consultatie over het wetsvoorstel "Overseas Equality". Het doel van dit project is “de verschillen tussen de bevolking van de overzeese gebieden en die van Frankrijk te verkleinen. Deze tekst, die een aanvulling vormt op de initiatieven die de regering sinds het begin van de termijn van vijf jaar heeft genomen, zorgt ervoor dat buitenlandse burgers hun rechten kunnen mobiliseren onder dezelfde voorwaarden als die van de Fransen in Frankrijk ', kondigde de prefectuur aan. Wat inspireert de term "Real Equality Overseas" bij jou? Wat verwacht u van dit project en waarvoor moet het worden gebruikt? Bezoek de volgende site om deze vragen online te beantwoorden: www.egalite-reelle-outre-mer.fr. Dit project wordt eind 2016 aan het parlement gepresenteerd. _EH

het laden

over de auteur

Geen reacties