Terug naar school 2016-2017: de boodschap van de voorzitter van de gemeenschap, Aline Hanson

0
Beeld

Op deze back-to-school dagen, wens ik mijn beste wensen aan het onderwijzend personeel, het management en de onderwijsteams, evenals aan alle territoriale agenten die zijn toegewezen aan de scholen van Saint-Martin. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om de leraren die hun nieuwe functie op ons grondgebied innemen, van harte welkom te heten.

Ik wens ook een heel goede start van de ouderverenigingen en vakbondsorganisaties; met een speciale boodschap voor ouders aan wie ik vraag om de opvoeding van hun kinderen met de grootste aandacht te volgen. Ik vraag hen ook om een ​​gunstig kader te creëren voor studeren in het ouderlijk huis en ervoor te zorgen dat de kinderen profiteren van een evenwichtige maaltijd tussen de lessen door.

Ik zou degenen die bij het onderwijs betrokken zijn, gerust willen stellen door de gemeenschap alles in het werk te stellen om optimale leeromstandigheden voor de studenten te creëren, met constant luisteren naar ieders behoeften.

Ik weet dat ieder van u het beste van zichzelf zal geven voor het educatieve succes van de studenten en ik dank u daarvoor, omdat we allemaal dezelfde doelstelling nastreven: onze jeugd begeleiden naar excellentie.

Tot slot richt ik mij tot de studenten waar we grote hoop op hebben. Ik wens ze een goed begin van het schooljaar en moedig ze aan om onvermoeibaar te werken voor hun eigen succes. Ik vraag hen ook om voorbeeldig gedrag te vertonen op school en ook op schoolvervoer, zodat ook zij deelnemen aan een rustige en leerzame sfeer binnen de school. Ik richt me in het bijzonder tot de ouderen die een voorbeeld moeten zijn voor de jongeren, door zich burgerlijk te gedragen tegenover hun kameraden en de schoolomgeving te respecteren.

Ik weet dat ik kan rekenen op de goede wil van iedereen. Heel goed schooljaar voor iedereen!

Aline Hanson

Voorzitter van de territoriale raad van Saint-Martin

 7,604 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: