VAE: Lancering van het uitbreidingsproject van de fabriek in Galisbay

0

Afgelopen vrijdag nodigde Raphaël Sanchez, voorzitter van de Water and Sanitation Establishment of Saint-Martin (EEASM), de pers uit om het project te presenteren om de productie van drinkwater in Saint-Martin te verbeteren.

In aanwezigheid van Louis Mussington, president van de Collectivity, Mélissa Nicolas-Rembotte, territoriaal directeur van SAUR Saint-Martin, Sébastien Gallego algemeen directeur van EEASM en Nicolas Touzet, regionaal directeur van SAUR Antilles, herinnerde Raphaël Sanchez aan de inzet van de EEASM in partnerschap met de COM bij het oplossen van frequente verstoringen van de watervoorziening in het gebied, met als hoofddoel het garanderen van een constante en betrouwbare distributie. In 2023 verzekerde EEASM de Galisbay-fabriek dankzij € 2,4 miljoen, 100% gefinancierd door Europese fondsen. De inzet van de Mobiele Behandelingseenheid (€ 1,2 miljoen) en de ondertekening van een protocol met het Nederlandse deel van het eiland gericht op het openzetten van de kranen begin 2024 maakten het mogelijk om bij calamiteiten het tekort op te vangen. De twee waterpunten die betrokken zijn bij deze interconnectie met Sint Maarten bevinden zich op de grens van Oyster Pond en Bellevue. De laatste analyseresultaten worden binnenkort verwacht. Het GEBE-bedrijf zou dan, onder prefectuurdecreet, het Franse deel van het eiland kunnen bevoorraden van 2500 m3 water per dag. Een ander belangrijk punt is het balanceren van de Galisbay-reservoirs voor een bedrag van € 80.000,- en de aanstaande komst van nieuwe hogedrukpompen voor een bedrag van € 800.000, gefinancierd door de COM. De installatie en implementatie zullen begin 2024 plaatsvinden. 19 januari 2024 markeert ook de officiële lancering van het project om de drinkwaterproductie-installatie van Galisbay, die vandaag de dag wordt omschreven als “heel erg kwetsbaar”, uit te breiden, met als doel de productiecapaciteit te vergroten tot ongeveer 12.000 m3/dag vergeleken met 8.000 m3 momenteel (productie lager dan vraag). Met een veerkrachtige en ecologisch verantwoorde productie-installatie is deze aanpak erop gericht de huidige onderbrekingen te verzachten en de levenskwaliteit van alle inwoners van Saint-Martin te verbeteren. Wat de planning betreft, is het EEASM van plan het contract voor Project Management Assistant (AMO) te gunnen voor de lancering van het ontwerp- en bouwcontract eind 2024. De kennisgeving van het contract zal medio 2025 plaatsvinden en de werkzaamheden beginnen eind 2027. van volgend jaar. Verwacht wordt dat de uitbreiding van de fabriek in Galisbay medio XNUMX voltooid en in gebruik genomen zal zijn. Recente ontwikkelingen zijn uiteraard onder meer de goedkeuring van de grondreserve die voor het project bestemd is, de indiening van het vergunningsdossier voor de drinkwaterproductie, financiële gesprekken met investeerders en de publicatie van de AMO-markt. _Vx

 1,545 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: