Sociale steun: te laat om het bedrag ervan te betwisten

0

COM had het eerder moeten doen. Dit is de betekenis van de beslissing die op 9 maart door de administratieve rechtbank van Saint-Martin is gegeven in de zaak die de gemeenschap tegen de staat verzette over het bedrag van de gezondheids- en sociale toewijzing.

Ter herinnering, toen Saint-Martin COM werd, ging de staat over tot de overdracht aan Saint-Martin van het budget dat aan Guadeloupe was toegewezen voor de zogenaamde sociale uitgaven (RMI, sociale steun aan de kindertijd, vergoeding voor derde persoon, persoonlijke hulp) op Saint-Martin. Maar de COM schat dat het bedrag van het overgedragen bedrag, dat wil zeggen 3,7 miljoen euro, slecht werd ingeschat.

De COM en haar adviseurs achten het niet-verrekende bedrag op 7,9 miljoen euro per jaar of 71,23 miljoen euro voor de periode 2008-2016.

Het principe van de overdracht van de schenking en het bedrag ervan zijn vastgelegd in een interdepartementaal besluit dat op 4 mei 2011 in het staatsblad is gepubliceerd. De COM had twee maanden de tijd om het te betwisten, wat zij niet heeft gedaan, onderstreept vandaag Vandaag de administratieve rechtbank. 'Dit decreet is dus definitief geworden met alle financiële gevolgen die er onafscheidelijk van zijn', merkt hij op. Om deze reden verwierp hij het verzoek van de COM, dat had gespecificeerd gedurende de hem in 2011 toegewezen tijd. (Soualigapost.com)

 5,143 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: