Deconfinement: Daniel Gibbs beantwoordt vragen van de media

0

In aanwezigheid van de eerste vice-president, Valérie Damaseau, de president van de Gemeenschap, nam Daniel Gibbs deel aan het vraag-en-antwoordspel met de journalisten tijdens de wekelijkse nieuwsupdate, die op donderdag 1 juni door Facebook werd geproduceerd Leven.

1) De orkaan Irma, toen deze gezondheidscrisis waar we geleidelijk aan uitkomen, kon onze afhankelijkheid van ultrafood onthullen. Het centrale instrument van de sector 'vee' blijft echter in de buurt van Post Irma.

Wat zijn uw intenties met betrekking tot deze structureringstool in de agrarische sector en eigendom van de Collectiviteit zowel qua reparatie als uitbreiding, hoe gepland ook?

Het eerste om op te wijzen is dat er tijdens de crisis die we net hebben meegemaakt, geen verstoring is opgetreden in de levering van voedsel. Dit is een belangrijk punt om te benadrukken. We kunnen natuurlijk niet spreken van voedselautonomie, dat zou taalmisbruik zijn. Om meer autonomie na te streven, moet Saint-Martin ook werken aan het diversifiëren van zijn economie en het ontwikkelen van lokale industrieën.

Saint-Martin heeft niet voldoende grond of natuurlijke rijkdommen die zo gunstig zijn als Guadeloupe of Martinique om landbouw te ontwikkelen. Maar veredeling is bijvoorbeeld een voorouderlijke knowhow op ons eiland, net zoals bepaalde telers ondanks lokale beperkingen, met name het gebrek aan water, uitstekende resultaten hebben behaald in de teelt van groenten en fruit.

U heeft het over de landbouwsector en ik integreer de visserij rechtstreeks, die een sector met een groot potentieel vertegenwoordigt, aangezien er op dit gebied nog veel moet worden ontwikkeld.

Deze ontwikkeling, waar wij om vragen, moet absoluut door de structurering van de sectoren gaan. De economische delegatie van de gemeenschap werkt daar samen met de betrokken actoren en acties zijn daartoe geprogrammeerd op de begroting voor 2020. De gemeenschap heeft 153 euro beschikbaar gesteld voor de oprichting van een visserijcomité en de SW-registratie van de vaartuigen op haar Begroting 000.

We hebben ook in onze PPI 1.5M € geprogrammeerd voor het creëren van een visserslandingsdok.

We bieden ook ondersteuning aan bedrijven in de sector die zichzelf moeten kunnen structureren om efficiënter te zijn. De Collectiviteit heeft een ELFPO-subsidieaanvraagdossier voor bedrijven in de sector samengesteld, dat 90% van de in aanmerking komende kosten zal dekken, mits de geleverde onderdelen compleet zijn.

Ik wilde ook dat er landbouwconferenties worden georganiseerd en dat er acties in Saint-Martin worden gehouden om lokale landbouw- en ambachtelijke producten te promoten. De eerste avondmarkt zou in mei plaatsvinden en ons werk is onderbroken en zal worden aangepast aan de context.

Wat betreft het slachthuis, we overwegen eigenlijk om deze tool op te voeren met in het bijzonder een snijwerkplaats en een plaats van marketing. Deze faciliteiten zijn essentieel om de veehouderij verder te vestigen en de lokale productie op de lokale markt te versterken.

2) Rond Princess Juliana Airport heerst veel waas en de hervatting van commerciële vluchten om zonder dwingende redenen te reizen. Heeft u meer specifieke informatie om over dit onderwerp te communiceren?

We hebben permanent contact met onze collega's aan Nederlandse zijde, het VVV werkt nauw samen met de luchthaven Princess Juliana om dit herstel voor te bereiden.

Volgens onze informatie blijft een heropening half juni voor regionale reizen en een internationale opening begin juli actueel bij prinses Juliana.

Opnieuw zijn er besprekingen gaande tussen onze respectieve autoriteiten.

3) Van de steunregelingen voor gemeenten en intergemeentelijke autoriteiten die de premier op 29 mei heeft aangekondigd, heeft de staat deze systemen voor overzeese gebieden uitgebreid en zou de compensatie van belastinginkomsten in 2020 en 2021 worden gegarandeerd. Moeten we onszelf als een gemeente beschouwen, aangezien we ook de bevoegdheden op ons nemen en doen alsof we dit apparaat zijn, of moeten we bedenken dat onze fiscale autonomie ons uitsluit van het versterkte nationale apparaat voor het buitenland? Onderhandelt de Collectiviteit al over het feit van bestaan ​​in de Parijse radars, zodat ons specifieke statuut geen nieuwe complexiteit is om te beheren in de nationale apparaten?

Het principe van compensatie, een garantie van belastinginkomsten, in het bijzonder gekoppeld aan de havenrechten, aan de brandstofbelasting voor de gemeenten en voor de overzeese regio's, werd beslist door de regering: dit gebaar wordt geschat op circa 110 miljoen euro. Dit is een initiatief dat de goede kant op gaat, aangezien de overzeese gebiedsdelen zeker meer zullen worden getroffen dan de Metropolis door de economische en sociale crisis. Maar, net als de president van de regio Guadeloupe, denk ik dat we meer kunnen - en moeten - doen: dit bedrag van 110 miljoen euro over twee jaar vertegenwoordigt uiteindelijk slechts 19 euro per ultra-mariene burger per jaar…

Om terug te keren naar Saint-Martin: De overzeese minister kondigde aan dat er ook een compensatiemechanisme zou worden voorzien voor de gemeenschappen die onder de 74 vallen. We zullen natuurlijk op dit apparaat letten.

Saint-Martin wil, zoals elke gemeenschap in de Republiek, profiteren van nationale solidariteitsmechanismen, ook al hebben we fiscale autonomie.

Dit is al het geval met betrekking tot sociale (uitzonderlijke steun van 100 tot 150 € aan de meest behoeftigen) en economische (gedeeltelijke werkloosheid, door de staat gegarandeerde lening, Solidariteitsfonds): we kunnen alleen '' feliciteer hen, ook al moeten we voortdurend waakzaam zijn over de daadwerkelijke toewijzing van deze hulp (ik denk hier aan het Solidariteitsfonds);

Bovendien vermeldt het door de regering aangekondigde plan brandstofbelastingen: we maken ons daarom zorgen, en in Saint-Martin vertegenwoordigen ze, afhankelijk van het jaar, tussen 15 M € en 20 M €.

Het lijdt geen twijfel dat deze inkomsten in 2020 en zeer waarschijnlijk in 2021 zullen worden beïnvloed door de dreigende economische crisis.

We zullen daarom de roeping hebben om van de staat te ontvangen, net als alle andere ultra-mariene gemeenschappen in het kader van dit plan, eerlijke compensatie ...

Ten slotte, zelfs als we geen dokrechten hebben, hangen de werking en investering van onze Collectiviteit af van het niveau van onze belastinginkomsten.

In 2019 keerden we met 107 miljoen euro en na meer dan twee jaar van inspanningen en opofferingen terug naar het niveau vóór IRMA, dat van 2016, met 105 miljoen euro.

Door deze nieuwe crisis keren we terug en we verwachten een omzetverlies in 2020: tussen de 12 miljoen euro (op zijn best, als de luchtbeperkingen definitief worden opgeheven en als het toerisme in juli weer begint ...) en 20 miljoen euro (als deze beperkingen blijven bestaan, wat leidt tot een ineenstorting van de toeristische sector in Saint-Martin).

 6,835 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: