Gezondheidscrisis: ondertekening van het herstelplan van de staat / COM in de prefectuur

0

President Daniel Gibbs ondertekende afgelopen vrijdag met de plaatsvervangend prefect van de Noordelijke Eilanden, Serge Gouteyron, de variant van het Nationaal Herstelplan voor het grondgebied van Saint-Martin.

De drie hoofdlijnen van het nationale plan zijn:

- Ecologische transitie met een budget van 30 miljard euro

- Concurrentievermogen en herindustrialisering voor een bedrag van 35 miljard euro

- Sociale en territoriale cohesie voor 35 miljard euro.

Lokaal is 141 miljoen euro beschikbaar, waarvan 32 miljoen wordt gefinancierd door de Collectiviteit en 108 miljoen door de Staat.

De diensten van de gemeenschap en de prefectuur hebben gezamenlijk scopingwerk verricht om de behoeften van het gebied in verband met de levende krachten te identificeren.

Verbetering van de leefomgeving, economisch herstel en sociale cohesie staan ​​centraal in de acties en projecten die lokaal worden geselecteerd.

De projectleiders worden ondersteund door de twee instellingen en hun partners.

Deze fondsen zijn toegankelijk in projectmodus. De procedure voor het indienen van een dossier wordt al uitgelegd op de website van het Ministerie van Economische Zaken. Op de terreinen van de prefectuur en de gemeenschap zal een lokale doorgifte van informatie en criteria worden uitgevoerd om te kunnen profiteren van de middelen van het herstelplan.

President Gibbs prees het transversale werk en de uitstekende samenwerking tussen de diensten van de staat en die van de collectiviteit.

De ontwikkelde strategie, de prioriteit is om alle sectoren van de economie te ondersteunen die in aanmerking komen voor de assen die zijn gedefinieerd in het herstelplan en zo de inwoners van Saint-Martin te laten profiteren van deze budgetten en om stand te houden tijdens deze ongekende crisis.

 5,672 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: