Samenwerking Sint-Maarten / Sint-Maarten: de wederopbouwafgevaardigden P. Gustin en H. Leijtens ontmoetten elkaar in Den Haag…

0

De interministeriële afgevaardigde, de heer Philippe GUSTIN, en zijn Nederlandse collega, de heer Hans LEIJTENS, kwamen gisteren aan het einde van de middag in Den Haag bijeen voor een werkvergadering om de toekomstige prioriteiten van de Frans-Nederlandse samenwerking te bespreken op het eiland Saint-Martin. Concrete samenwerkingsvoorstellen zullen de komende weken worden geformuleerd en worden voorgelegd aan het volgende 'quadripartite' forum dat de twee staten, de gemeenschap van Saint-Martin en de autonome regering van Sint-Maarten samenbrengt, die begin 2018 in Saint-Martin zal plaatsvinden.

De vertegenwoordigers van het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek zijn in Den Haag bijeengekomen om van gedachten te wisselen over manieren om de bilaterale samenwerking op het gebied van wederopbouw en op andere voor Nederland van belang zijnde gebieden te intensiveren, Frankrijk, de gemeente Saint-Martin en de autonome regering van Sint Maarten. Deze bijeenkomst volgt op een reeks technische en politieke bijeenkomsten die de afgelopen maanden op het hoogste niveau tussen de twee landen zijn georganiseerd. De bijeenkomst bood de gelegenheid om de sterke solidariteit tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek te onderstrepen bij de wederopbouw van het door de orkaan IRMA zwaar getroffen eiland Saint-Martin. Met de wens het eiland in nauwe samenwerking te herbouwen ten behoeve van de bevolking van Sint-Maarten en Sint Maarten, zijn de Nederlandse en Franse partijen overeengekomen hun uitwisselingen op regelmatige basis voort te zetten, met name ter gelegenheid van het volgende "quadripartiete" forum dat de 2018 de Nederlandse en Franse overheid, de gemeente Saint-Martin en de regering van Sint Maarten. Bij deze gelegenheid zullen concrete samenwerkingsmaatregelen op het gebied van wederopbouw worden voorgesteld.

Tot volgend jaar!

 5,089 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: