De bereiding van een educatief ontwikkelingsplan

0

“De specifieke kenmerken van Saint-Martin, een gebied van tweetaligheid, verdienen ontegensprekelijk een aanpassing van de leer. Het hoge uitvalpercentage of de moeilijkheden om het onderwijzend personeel op het grondgebied te houden, zijn allemaal zwakke punten van het schoolsysteem van Saint-Martin ”, zegt Annick Petrus, derde vice-president van de gemeenschap die verantwoordelijk is voor schoolzaken. Ook de aanwezige meerderheid, "de eerste die het initiatief neemt sinds 2007", specificeert de gekozen vertegenwoordiger, zal "de nodige maatregelen implementeren als reactie op lokale specifieke kenmerken", zoals toegestaan ​​door de organieke wet. Deze maatregelen zijn het onderwerp van een ontwikkelingsplan voor het Frans taalonderwijs. De ambitie is om 'de lerarenopleiding aan te passen om de toegang tot nationale onderwijsposities voor inwoners van Saint-Martin te vergemakkelijken, om het gebruik van de Engelse taal te versterken door de praktijk uit te breiden tot algemene vakken zoals wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, literatuur, etc. Annick Petrus en Louis Mussington zullen samen naar Parijs reizen om het document aan de regering te overhandigen.

(Meer details op www.soualigapost.com)

 7,220 totaal bekeken

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: