UITVOERENDE RAAD: € 566 aan subsidies toegekend aan 000 verenigingen die actief zijn op het gebied van sociaal, jeugd en autonomie!

0

Wat de verschillende bevoegdheidsgebieden van de GMO betreft, vormen de verenigingen een essentiële schakel bij de uitvoering van haar sectoraal beleid, met name op het gebied van sociale en educatieve ontwikkeling.

Omwille van efficiëntie en continuïteit zetten deze actoren zich in voor de organisatie en uitvoering van professionaliserende en waardecreërende activiteiten (creatie van banen, bewustwording, ontwikkeling van menselijke vaardigheden, sociale cohesie, enz.) in hun respectieve interventiegebieden (Afhankelijkheid en Autonomie, vroege kinderjaren, sociale cohesie  en medisch-sociale preventie).

Het is de bedoeling dat zeven van de verenigingen voor het jaar 2022 subsidies krijgen van de Collectiviteit. De subsidies variëren van € 2 tot € 000, voor een totaalbedrag van € 15.

Negen van deze verenigingen wijden zich aan het ontvangen van subsidies van meer dan of gelijk aan € 23 (in dit geval tussen € 000 en € 23), voor een totaal bedrag van € 000. Op grond van de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen zullen zij daarom elk een overeenkomst van doelstellingen en middelen met de GMO moeten ondertekenen.

Dit project kent dus in totaal zestien subsidies toe aan verenigingen voor een totaalbedrag van € 566.

Op 22 september besliste de raad van bestuur om de toekenning van subsidies aan onderstaande verenigingen goed te keuren, voor een totaalbedrag van 56 euro:

Vereniging ACED, Vereniging MAM Les Petits Pirates, Vereniging MAM Les Petits Poussins, Vereniging Veerkrachtige Vrouw, Vereniging Répit Solidarité Insertion, Vereniging SAFE 

De uitvoerende raad heeft ook besloten om de overeenkomsten van doelstellingen en middelen goed te keuren en de voorzitter van de territoriale raad te machtigen om ze te ondertekenen met de volgende verenigingen, en vergezeld van subsidies van de Collectiviteit voor een totaal bedrag van 509 euro voor het jaar 894:

ALEFPA le Manteau de Saint-Martin Association, Ark of Covenant Association, Franse Rode Kruisvereniging, Forever Young Association, SASSI Association, Saint-Martin Health Association, Speedy Plus Association, Swali'tainement Association, Tournesol Association.

het laden

Geen reacties