AUTO: Het gebruik van gebruikte onderdelen is nu verplicht

0

Sinds 1 januari 2017 moeten garage-eigenaren u een gebruikt reserveonderdeel aanbieden in plaats van een nieuw. Maar je bent vrij om te weigeren.

De maatregel is bedoeld om economisch en ecologisch te zijn. Voortaan geeft u bij onderhoud of reparatie van uw voertuig de voorkeur aan tweedehands reserveonderdelen boven nieuwe reserveonderdelen. Deze bepaling, voorzien in de energietransitiewet van augustus 2015, is in werking getreden op 1 januari 2017. Alle onderdelen blijven onverlet.

De garage kan standaard ruilonderdelen aanbieden die gereviseerde tweedehands onderdelen zijn en voldoen aan dezelfde productie-, garantie- en kwaliteitseisen als de originele onderdelen.

Alleen bepaalde onderdelen zijn aangetast

Alleen auto's en bestelwagens worden getroffen, geen tweewielers. De verplichting om tweedehands onderdelen aan te bieden, heeft alleen betrekking op bepaalde categorieën.

De klant is vrij om te accepteren of niet

Professionals moeten hun klanten informeren over de prijzen en verkoopvoorwaarden van reserveonderdelen door middel van een display of label. Als ze van mening zijn dat ze een risico vormen voor het milieu, de volksgezondheid of de verkeersveiligheid, zijn ze niet verplicht ze voor te stellen. Het staat de klant in ieder geval vrij het stuk hergebruik al dan niet te accepteren.

Indien de handelaar de consument echter niet toestaat te kiezen voor het gebruik van reserveonderdelen, wordt hij een boete opgelegd van € 3000 voor een natuurlijk persoon en € 15 voor een rechtspersoon.

het laden

Geen reacties