SAMENLEVING: Nationale Veerkrachtdag op de CCISM

0

Afgelopen donderdag 13 oktober, na een educatieve ochtend georganiseerd in het Lycée Robert Weinum in La Savane als onderdeel van de Nationale Dag van Veerkracht, ging de actie "Alle veerkracht in het aangezicht van risico's" door voor de publiek bij de CCISM.

Ter herinnering, de Nationale Dag van Veerkracht (JRN) heeft tot doel alle burgers bewust te maken, te informeren en te laten kennismaken met de risico's die hen omringen, in een logica van praktische oefeningen en met als doel bij te dragen aan de voorbereiding van iedereen op goed gedrag in het geval van een ramp. De operatie ‘Alles weerbaar tegen risico’, waarvan het eerste deel op het Robert Weinum-scholencomplex voor alle tweedejaarsklassen plaatsvond met een tentoonstelling, een conferentiedebat en Rode Kruis-informatiestands, brandweerlieden en territoriale politie, verplaatst naar de CCISM in de middag voor het tweede deel open voor het grote publiek. Deze actie werd georganiseerd door Fabienne Monmarson, hoofd van de veiligheidsdienst en plaatsvervangend directeur van de diensten van het kabinet van de prefectuur, met twee sprekers van Météo France: Jean-Noël Degrace, internationaal expert in hydrometeorologisch risicobeheer, lid van de permanente commissie "Ramprisicovermindering" van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en voorzitter van de groep van wereldexperts over de interoperabiliteit van Early Warning Services die de sectie over cyclonen presenteerde aan de tien mensen en Carole Berthod, postdoctoraal specialist in aardbevingen, magma's en vulkanen die verantwoordelijk is voor seismische en vulkanische risico's met de introductie van de definitie van risico: gevaar (waarschijnlijkheid dat een gevaar zich voordoet) x problemen (stad of land) x kwetsbaarheid. Volgens de twee experts blijft Saint-Martin het gebied dat het meeste gevaar loopt in de Caribische boog in termen van grote orkanen. De vergadering, bestaande uit socio-professionals en actoren die direct betrokken zijn bij de risicocultuur, ontbrak niet aan aandacht voor de volledige en gedetailleerde presentaties van de twee sprekers. Jean-Noël Degrace nam de tijd om het hoofdstuk over cyclonen in detail uit te werken, een thema dat bekend is op het grondgebied van Saint-Martin, vooral omdat de kalender ons altijd in het orkaanseizoen plaatst. Van 14 tot 16 uur leerde het aanwezige publiek alles over cyclonen (zwelling en cycloon, stormvloed, zeespiegelstijging, etc.) en aardbevingen, maar ook alles wat de weersvoorspellingen beïnvloedt, een hoofdrolspeler in de preventie en voorbereiding op natuurrampen, evenals realtime-informatie en gecontroleerde communicatie. Wat betreft de instrumenten die beschikbaar zijn om de regen te meten waarover Meteo France beschikt, is er momenteel alleen de radar van Guadeloupe die het mogelijk maakt om de hoeveelheid regen te berekenen die op Saint-Martin is gevallen, aangezien de radar van Guadeloupe zich op meer dan 200 km van het eiland, is het vaak moeilijk om deze meting precies te bepalen. In november van dit jaar zal er een meteorologische radar op het grondgebied worden geïnstalleerd in samenwerking met de Collectivity en Sint Maarten dankzij Europese fondsen. Meteo France is al betrokken bij de specificaties en geïdentificeerd als de begunstigde van alle realtime gegevens. _Vx

 4,234 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: