LANDBOUW: Eerste editie van Agri-Networking, het nieuwe hoogtepunt van de “back to farming”

0

Op 20, 21 en 22 september 2023 organiseert de CCISM in haar hoedanigheid van Kamer van Landbouw drie dagen gewijd aan professionals in de agrarische sector. Er zullen verschillende formats worden aangeboden om in te spelen op verschillende lokale problemen en boeren een stem te geven.

De afgelopen maanden heeft het CCISM professionals uit de sector ontmoet om de behoeften te beoordelen en een dialoog op gang te brengen. Voortbouwend op deze uitwisselingen en als onderdeel van het territoriaal plan voor duurzame landbouw (PTAD) heeft de CCISM nieuwe acties gedefinieerd die moeten worden uitgevoerd om de sector te ondersteunen en heeft zij de Agri-Networking-reeks bedacht om op bepaalde uitdagingen te reageren. Agri-Networking steunt op drie pijlers: toegang tot nuttige informatie, een stevig netwerk van professionals en een dynamisch onderdeel van een nationale reflectiekalender. Voor deze eerste editie heeft de CCISM ervoor gekozen zich te concentreren op klimaatverandering. Hiervoor verzocht ze om de aanwezigheid van Jean-Marc Blazy, directeur agronomie/agro-ecologie/duurzaam landbouwonderzoek bij het Nationaal Onderzoeksinstituut voor Landbouw, Voedsel en Milieu (INRAE) om als gastheer op te treden voor de conferentie. : “Eilandlandbouw en voedselsoevereiniteit in het licht van de klimaatverandering – Welke gevolgen en hoe kan een transitie worden gemaakt in Saint-Martin? ". Het doel van deze eerste bijeenkomst is om met professionals uit de sector, institutionele partners en het grote publiek te discussiëren over de moeilijkheden die verband houden met de klimaatverandering waarmee de sector wordt geconfronteerd, en om zijn expertise ter beschikking te stellen ter ondersteuning van de transitie en aanpassing van de landbouw in Saint-Martin. . De Agri-Netwerkdagen gaan dan verder op donderdag 20 september met de presentatie van de landbouwprojecten van de CCISM om 18 uur, twee informatiesessies om 21 uur en 8 uur over het landbouwbelastingregime in Saint-Martin en dierenidentificatie en tot slot een workshop om 9 uur ‘Adopting your exploitation to climate change’. Vrijdag 30 september staat in het teken van drie informatiesessies, 10 uur, 30 uur en 11 uur, om professionals antwoorden te bieden op de vragen die zij stellen op verschillende gebieden (verzekeringen, professionalisering, financiering) en om presentaties te geven Zij krijgen verschillende systemen ter beschikking om hun vaardigheden te verbeteren, evenals toegankelijke Europese financiering om hun activiteiten te ontwikkelen. _Vx

Info en inschrijving: www.ccism.fr/agrinetworking

 2,027 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: