PLAATSELIJK LEVEN: De prefect kondigt de voortzetting aan van het bouwproject van het zwemleerbad op Sandy Ground

0

De vereniging “Club Nautique de Saint-Martin” heeft dit aangekondigd  via de pers op donderdag 30 november dat het zijn project om een ​​zwembad te bouwen op Sandy Ground zou opgeven. De prefect zei in een persbericht “kennis te hebben genomen van dit besluit van de vereniging”.

De bouw van een zwembad op Sandy Ground profiteert al enkele maanden van krachtige steun van de staat, wat tot uiting kwam in de toekenning van een subsidie ​​van 490 euro uit de begroting van het nationale sportagentschap », specificeert Vincent Berton voordat hij eraan toevoegt: “Dit project beantwoordt inderdaad aan een essentiële behoefte van Saint-Martin: uitrusting hebben waarmee ze kunnen leren zwemmen, vooral voor de jongsten. Het komt ook overeen met de wens om lokale apparatuur en diensten in Sandy Ground te herstellen, wat de inwoners van dit district rechtstreeks ten goede zou kunnen komen.”

De gedelegeerde prefect van de Noordelijke Eilanden geeft ook aan dat “het project zal worden voortgezet en dat de staat de komende dagen, in samenwerking met de gemeenschap van Saint-Martin, zal zoeken naar de omstandigheden waaronder dit zwembad kan worden gebouwd, bij het definiëren van nieuwe methoden om het project uit te voeren”.

 1,092 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: