LOKAAL LEVEN: Info Jeunes France ontmoet lokale belanghebbenden

0

Zoals aangekondigd in onze editie van deze dinsdag, ondertekenden Emmanuel Mourlet, voorzitter van Info Jeunes France en zijn algemeen afgevaardigde, Olivier-Ronan Rivat, afgelopen maandag een etiketteringsovereenkomst met Louis Mussington, voorzitter van de Collectivité, zodat jonge Saints -Martinois kunnen profiteren uit het brede netwerk van de vereniging.

Na deze formaliseringsbijeenkomst werd er een presentatie- en discussiebijeenkomst georganiseerd in de CCISM in aanwezigheid van Joy Carty, verantwoordelijk voor het project bij de Collectivity, de twee vertegenwoordigers van Info Jeunes France, Dominique Démocrite Louisy, 3e vice-president van de Collectiviteit en van alle partneractoren van de jeugdsector van Saint-Martin zoals CAF, de Lokale Missie, de CGSS, de Solidarité Familles-delegatie, verenigingen die voor jongeren werken of zelfs sociale assistenten. De sessie werd ingeleid door de president van Info Jeunes France, die verzekerde dat de oprichting van een Territoriaal Jeugdinformatiecentrum (CTIJ) niet bedoeld is om andere te vervangen, maar om het aanbod aan te vullen om voor jongeren informatie om te zetten in kennis in een dynamische samenwerking tussen alle actoren. Joy Carty nam het over om het project, dat sinds september 2021 in de maak is, concreet te presenteren. In directe samenwerking met de jeugd- en sportafdeling van de Collectiviteit waarvan het CTIJ van Saint-Martin zal afhangen, werd de dienst Info Jeunes opgericht in maart 2022 in overleg met de Uitvoerende Raad en gelabeld bij decreet van de prefect in november 2022. Er werd een territoriale diagnose van jongereninformatie opgesteld met behulp van drie soorten instrumenten: online vragenlijst verspreid onder 400 jongeren (via verenigingen, sollicitatievakanties), 4 gespreksgroepen met in totaal 50 jongeren en interviews met een twintigtal actoren uit het gebied om hun missie en visie op jongeren te begrijpen. De drie thema's die in de ogen van jongeren het meest relevant zijn, zijn: oriëntatie en studie, ambacht en opleiding, werk en stage. De belangrijkste doelstellingen van de Info Jeunes-dienst (CTIJ) zijn de oprichting van een informatiecentrum voor informatie over jongeren, de opstelling van een kalender met workshops en een opleidingscatalogus, de ontwikkeling van partnerschappen voor Europese en internationale mobiliteit, de organisatie van plaatsen om samen te komen en te delen dankzij een amusementsprogramma in de kantoren van Info Jeunes, waarvan er de komende zes maanden vier in aantal zullen zijn in Quartier d'Orléans, Marigot, Sandy Ground en Savane/Grand Case. Jonge inwoners van Saint-Martin zullen daarom profiteren van een geïndividualiseerd welkom dat voor iedereen toegankelijk is, zonder voorafgaande afspraak, om hen te ondersteunen bij elk verzoek of probleem door getrainde jeugdinformanten. Tijdens de uitwisseling tussen de scheidsrechters en de spelers kwam de wens tot samenwerking naar voren, evenals ideeën om het systeem te voltooien, zoals de oprichting van een informatie- en oriëntatiecentrum (CIO) en de behoefte aan een brede en duurzame communicatie tussen de actoren en op territoriaal niveau. _Vx

 4,035 totale weergaven, 6 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: