COM-medewerker verwijst naar de rechter

0

Een werknemer van de Gemeenschap die een verantwoordelijke functie bekleedde, ontving van de Gemeenschap op 19 december een brief waarin haar werd meegedeeld dat zij haar detacheringsovereenkomst met de Commissie enkele maanden voor het einde van haar contract had beëindigd.

De werknemer begreep de reden voor deze plotselinge beslissing niet, vooral omdat ze nooit was opgeroepen voor een eerder gesprek. Daarom heeft zij de rechter in kort geding aangesproken. Enkele weken later ontving de werknemer een tweede brief, “de eerste annulering”. De Commissie is van standpunt veranderd en roept daar op "haar voornemen om de procedure voor het einde van de detachering vanaf 28 februari 2017 te beëindigen" en haar wens om "een procedure met betrekking tot het einde van de functie in een functionele functie toe te passen" " Bijgevolg was de president van het Hof van oordeel dat het niet langer nodig was uitspraak te doen over de in december ingeleide procedure. (Meer details op www.soualigapost.com)

het laden

over de auteur

Geen reacties