Een delegatie van bedrijfsleiders uit de horeca ontving in de Gemeenschap

0

De president, Daniel Gibbs, de eerste vice-president, Valérie Damaseau en de vice-president, Yawo Nyuiadzi, ontvingen gisteren een delegatie van bedrijfsleiders uit de bar- en restaurantsector om de voorwaarden te bespreken voor het hervatten van hun activiteit.

Door deze uitwisseling wilden de president en zijn uitvoerende macht naar deze professionals luisteren en hen informeren over de wens van de Gemeenschap om deze activiteitssector snel weer in gebruik te nemen, net als de andere bedrijven op het grondgebied die gemachtigd zijn om hun bedrijf geleidelijk te heropenen. deuren vanaf 11 mei.
Iedereen was in staat om zijn standpunt te uiten, zijn moeilijkheden te bespreken en voorstellen te doen om de activiteiten te hervatten in overeenstemming met de gezondheids- en veiligheidsregels.

De restauranthouders zijn bereid om hun vestigingen in eerste instantie te heropenen met verminderd personeel. Het systeem van gedeeltelijke werkloosheid blijft dus essentieel voor het voortbestaan ​​van hun bedrijven, ze waren het unaniem eens over de noodzaak om dit systeem tot eind 2020 uit te breiden. Een dossier waaraan de Collectivity en haar partners werken.

De datum van hervatting van de activiteiten voor bars en restaurants staat nog niet vast, er zijn besprekingen gaande met de gedelegeerde prefect en haar diensten om het deconfinancieplan voor deze professionele sector te ontwikkelen en een veilige heropening mogelijk te maken, in zo snel mogelijk.

het laden

over de auteur

Geen reacties