Een gedeeltelijk gedematerialiseerde ceremonie op 14 juli "Lang leve de Republiek, lang leve Frankrijk en lang leve Saint-Martin!" », concludeerde elk van de ambtenaren.

0

De gezondheidssituatie vereist, het is een ceremonie van 14 juli gedeeltelijk gedematerialiseerd die woensdag werd gehouden in het hotel van de Collectiviteit. Na een oecumenische mis gevierd in de katholieke kerk in Marigot en daarna de traditionele kranslegging voor het oorlogsmonument, hielden de functionarissen hun toespraken in de beraadslaging, live uitgezonden op de COM Facebook-pagina.

Stevenson Miller, voorzitter van de Territorial Youth Council, leidde deze reeks toespraken in. Na de nieuwe afgestudeerden te hebben gefeliciteerd en in het bijzonder die van de CTJ die vermeldingen kregen, herinnerde hij zich dat 14 juli de bestorming van de Bastille en de oprichting van de Republiek vierde en bevestigde hij opnieuw de gehechtheid van de CTJ aan de waarden die het draagt. Hij betreurde het dat deze dag, die tevens het feest van Marigot is, vanwege de crisis niet zoals gewoonlijk kan worden vertaald door gezellige momenten aan de kust.

Daniel Gibbs, de voorzitter van de Collectivity, nam vervolgens het woord en sprak eerst over de gezondheidscrisis door zichzelf te positioneren als een "aanhanger van massale vaccinatie". Hij reageerde vervolgens op de aankondiging van de verlenging van de gezondheidspas: "Ik ben een optimist en een legitimist: misschien is het een kwestie van een" noodzakelijk kwaad "- en voor een welbepaalde tijd? Maar ik geef toe, als liberaal en als humanist, voel ik me ongemakkelijk bij dit vooruitzicht van de “QR-code” voor iedereen … ”.

En om te onderstrepen: "En hoe deze maatregel op te leggen aan de restaurants van Saint-Martin, in de ultracompetitieve context die we kennen ?! … Friendly Island kan niet het eiland van beperkingen en controles worden. "De voorzitter van de COM ging vervolgens verder over het belang van eenheid", tussen burgers van Frankrijk en het buitenland, onder dezelfde vlag "en herinnerde eraan dat" de volledige en volledige toepassing van de wettelijke bepalingen verloopt via een loyaal en evenwichtig partnerschap met de lokale staat ".

Annick Petrus, de senator van Saint-Martin, en territoriaal adviseur, herinnerde aan de waarden van de Republiek die "niet alleen een erfgoed is, maar ook een dynamiek die tot doel heeft de obstakels voor individuele en collectieve vrijheden te beperken, om gelijkheid voor de recht en solidariteit van burgers jegens elkaar ”.

De plaatsvervanger van Saint-Martin en Saint-Barthélemy, Claire Guion-Firmin  sprak zijn "meest oprechte dank en getuigenis van zijn"  respect "naar" degenen die zich inzetten en zichzelf voor altijd investeren in broederschap, rechtvaardigheid en gelijkheid ”.

Serge Gouteyron, gedelegeerd prefect van Saint-Barthélemy en Saint-Martin bracht hulde aan "zij die Frankrijk verdedigen, over haar waken […] en de waarden van de Republiek dragen". Op "dit vriendelijke eiland", dat hij omschreef als "een voorbeeld van humanisme", "hebben we vertrouwen in Frankrijk" en "hebben we de collectieve wil om de waarden van de Republiek te bestendigen".

 5,595 totaal bekeken

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: