Onder bepaalde voorwaarden wordt vrachtsteun verleend aan op de Noordelijke Eilanden gevestigde ondernemingen

0

Bedrijven die in Saint-Barthélemy en Saint-Martin zijn gevestigd, kunnen onder bepaalde voorwaarden profiteren van door de staat ingestelde steun om de vrachtkosten te verlagen.

Deze hulp heeft tot doel de economische ontwikkeling van de betrokken gemeenschappen te bevorderen, door de lokale productie te bevorderen. Dus 50% van de uitgaven voor grondstoffen die worden verwerkt op het grondgebied van Saint-Martin of Saint – Barthélemy, grondstoffen of producten uit de lokale productie en verscheept naar de Europese Unie en afval dat naar de Europese Unie wordt verzonden voor verwerkingsdoeleinden.

In 2023 kwam deze steun ten goede aan 10 bedrijven in Saint-Martin en Saint-Barthélemy, voor een totaalbedrag van € 345.

Voor 2024 stelt een prefectuurdecreet van 8 april 2024 de voorwaarden vast om in aanmerking te komen voor vrachtsteun in Saint-Barthélemy en Saint-Martin. In bijlage 1 van het prefectuurdecreet worden de bedrijven opgesomd die voor deze steun in aanmerking komen: NAF-codes voor productiebedrijven en afvalgerelateerde activiteiten die waarschijnlijk in aanmerking komen voor vrachtsteun.

 

Productiebedrijven:

10 – Levensmiddelenindustrieën

11 – Vervaardiging van dranken

13 – Vervaardiging van textiel

14 – Kledingindustrieën

15 – Leder- en schoenenindustrie

16 – Houtbewerking en fabricage van artikelen van hout en kurk, uitgezonderd meubelen; vervaardiging van artikelen in mandenmakerij en esparto

17 – Papier- en kartonindustrie

18 – Afdrukken en reproduceren van documenten

19 – Cokesvorming en raffinage

20 – Chemische industrie

21 – Farmaceutische industrie

22 – Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

23 – Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten

2431 - Koud trekken

2433 - Koude profilering

2434 - Draadtrekken

244 – Productie van edele en andere non-ferrometalen

25 – Vervaardiging van producten van metaal, uitgezonderd machines en apparaten

26 – Vervaardiging van computerproducten, elektronische en optische producten

27 – Vervaardiging van elektrisch materiaal

28 – Vervaardiging van machines en apparaten, neg

30 – Vervaardiging van andere transportmiddelen

31 – Vervaardiging van meubelen

32 – Andere verwerkende industrieën

33 – Distributie en installatie van machines en uitrusting

 

Afvalgerelateerde bedrijven:

37 – Opvang en behandeling van afvalwater

38 – Inzameling, behandeling en verwijdering van afval, nuttige toepassing

39 – Sanering en andere afvalbeheerdiensten

8292 – verpakkingsactiviteiten

8299 – Overige bedrijfsondersteunende werkzaamheden neg

De deadline voor het indienen van aanvraagdossiers voor vrachtsteun is 1 augustus 2024. Om het prefectuurdecreet en het subsidieaanvraagdossier te downloaden, gaat u naar de website van de prefectuur Saint-Barthélemy en Saint-Martin op het adres www.saint-barth-saint- martin.gouv.fr/Actualites/AIDE-AU-FRET-2024

Voor meer informatie: claudine.segui@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

 963 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: