Vincent Berton: “De oprichting van het gendarmeriecommando is de erkenning van de specifieke identiteit van Saint-Martin en Saint-Barthélemy”

0

“De ceremonie die we zojuist hebben meegemaakt markeert een historisch moment in de geschiedenis van onze twee eilanden die we binnenkort niet langer de Noordelijke Eilanden zullen noemen.” Met deze woorden heeft de vertegenwoordiger van de staat in Saint-Barthélemy en in Saint-Martin , sprak Vincent Berton de burgerlijke en militaire autoriteiten toe die afgelopen zaterdag aanwezig waren op het punt “Babit”, ter gelegenheid van de oprichting van het commando van de gendarmerie Saint-Barthélemy – Saint-Martin.

Voor de gedelegeerde prefect van de Noordelijke Eilanden is dit besluit, dat een mijlpaal in de geschiedenis zal zijn, de erkenning van de specifieke identiteit van Saint-Martin en Saint-Barthélemy en de eigenheid van deze twee eilanden. In die zin is de rijkswacht de eerste staatsdienst die uitvoering geeft aan het besluit van de regering dat is genomen tijdens het CIOM (Interministerieel Comité voor de overzeese gebiedsdelen) om een ​​volledige prefectuur in Saint-Martin en Saint-Barthélemy te creëren. “Er is, naar mijn mening, geen tegenstrijdigheid in het willen van een sterke staat naast overzeese gemeenschappen. Integendeel, ik geloof dat in een gedecentraliseerde republiek de logica voorschrijft dat een sterke gemeenschap kan vertrouwen op een sterke staat, die garant staat voor de wet, de belangen van de natie en de bescherming van de meest kwetsbaren. Dit was de geest van de wetgever van de organieke wetten en dit is de weg waarop we verder gaan met de presidenten van de twee gemeenschappen, die ik dank voor hun zo trouwe en vruchtbare samenwerking”, onderstreepte Vincent Berton voordat hij de eerste commandant van het commando van de gendarmerie Saint-Barthélemy – Saint-Martin, kolonel Maxime Wintzer-Wekehind. U ervaart de toewijding van een voorbeeldige carrière die nog steeds grote verantwoordelijkheden voor u met zich meebrengt, daar ben ik zeker van. Uw operationele knowhow, uw tactische helderheid en uw beheersing van kritieke situaties zijn onbetwistbaar en worden unaniem erkend. Maar meer nog, je gevoel voor menselijkheid, de voortdurende zorg voor het evenwicht en de ontwikkeling van je soldaten, de moed die je ter plaatse toont, zijn het kenmerk van een echte baas. De prefect wilde ook de rol van het leger in de uitoefening van hun functies in herinnering brengen. “Bewaker van de wet, bescherming van de belangen van de natie, verdediging van de meest kwetsbaren, dit is ook de kern van uw missie als gendarmes. Jullie zijn noch burgerwachten, noch sheriffs. Op onze eilandschepen, die soms lastig te manoeuvreren zijn, is je kompas wet, je roer moed en je kiel eerlijkheid (…). Ik heb hier een gedachte voor de gendarmes die maar al te vaak op de proef worden gesteld, voor degenen die helaas sterven, regelmatig gewond raken en geconfronteerd worden met geweld dat des te ongeremder is omdat het vaak een weerspiegeling is van sociale en familiale armoede. Hun uithoudingsvermogen, hun moed en hun helderheid hebben het vaak mogelijk gemaakt tragedies te voorkomen.”

Met de oprichting van het gendarmeriecommando zullen de ongeveer 200 soldaten die op de Noordelijke Eilanden gestationeerd zijn, over extra middelen beschikken voor delinquentie in al zijn vormen bestrijden, Het doel is om de aantrekkelijkheid van de twee eilanden te behouden en er symbolen van vrede, vreugde en zorgeloosheid van te maken, zegt Vincent Berton. _AF

het laden

over de auteur

Geen reacties