...

SINT MAARTEN: Een zorgwekkende heropflakkering van geweld tussen leerlingen op scholen

0

De politiediensten van Sint Maarten (KPSM) zijn tussenbeide gekomen bij elf vechtpartijen op scholen sinds de hervatting van de lessen na de kerstvakantie op 3 januari.

Deze gevechten tussen schoolkinderen worden steeds gewelddadiger, met in het bijzonder een jongen die is neergestoken door een andere student. Deze laatste gevechten in combinatie met die van het schooljaar 2022-2023 tellen meer dan dertig, waarbij alleen de gevechten worden meegeteld die officieel aan de autoriteiten zijn gemeld.

Het Openbaar Ministerie OM SXM van Sint Maarten en de KPSM maken zich grote zorgen over de toename van het aantal gevechten die op een werkelijk gevaarlijke manier escaleren en die helaas op een gegeven moment fataal kunnen eindigen. Het gebruik van dodelijke wapens is bijna overheersend in de meeste gevechten.

Een ander opvallend aspect is dat toeschouwers deze gevechten aanmoedigen, filmen en publiceren op sociale media.

Deze gevechten vinden plaats op en buiten het schoolterrein. De wortels van gevechten en toenemend geweld ontstaan ​​terwijl leerlingen op school zijn, om verschillende redenen, en escaleren in fysieke gevechten.

Het parket heeft onlangs een spoedoverleg gehouden over de schoolgerelateerde vechtpartijen met de wijkpolitie KPSM, de afdeling jeugd en zeden, de jeugdreclassering, de voogdijrechter, de spijbelafdeling en met vertegenwoordigers van de middelbare scholen gevestigd in St. Pieters en beloning. Vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Transport TEATT woonden ook de bijeenkomst bij.

Belanghebbenden bespraken de situatie en deelden mogelijke manieren om deze aan te pakken. Ze bespraken de problemen die ruzies op school veroorzaken, zoals de vermeende toename van cyberpesten (zowel openlijk als anoniem), drugsgebruik onder jongeren, afpersing onder jongeren, de noodzaak dat ouders verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag van hun kinderen op school en in de gemeenschap, en de noodzaak van ouders om actiever betrokken te zijn bij school.

Belanghebbenden zeiden dat de toename van gevechten met toenemend geweld verergert ondanks politiecampagnes op scholen, meer patrouilles en handhaving in schooldistricten.

Het probleem moet daarom op passende wijze en met spoed worden aangepakt door het ministerie van Onderwijs. Scholen en gerechtelijke instanties kunnen niet veel zonder de hulp van de overheid. Op dit moment staat de veiligheid van alle kinderen die elke dag naar school gaan op het spel.

De KPSM en het Openbaar Ministerie herinneren het publiek, met name studenten, ouders en voogden, aan het bestaan ​​van een thans van kracht zijnde ministeriële regeling die de politie de bevoegdheid geeft om repressief op te treden tegen gedragsafwijkingen van studenten en de samenleving als geheel . _AF

 3,107 totale weergaven, 3 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: