SINT MAARTEN: Geschil tussen een huurder en de eigenaar van een appartement

0

De zaak is onlangs onderzocht door de rechtbank van Sint Maarten.

Begin september 2020 laat de eigenaar van een appartement zijn huurder via WhatsApp weten dat hij de huur per 30 november wil beëindigen. De huurder aanvaardt de overeenkomst.

Half november vraagt ​​de huurder uitstel van betaling aan. De eigenaar weigert op grond van het feit dat hij al een andere huurder heeft gevonden, maar hij zal hem machtigen om in december enkele bezittingen voor twee weken achter te laten. Op 30 november ging de eigenaar, vergezeld van de politie, naar dat appartement en ontruimde hij zelf de bezittingen van de huurder. Vervolgens begon een gerechtelijke procedure, waarbij de huurder zijn verhuurder ervan beschuldigde de accommodatie zonder zijn toestemming te hebben betreden en zijn eigendommen te hebben beschadigd. De huurder vraagt ​​15 dollar voor de geleden schade; de eigenaar $ 000 voor reparaties om het pand te herstellen.

De rechtbank geeft aan dat indien de verhuurder de huurder uit huis had willen zetten, hij een dergelijke procedure tegen hem had moeten starten en niet zelf het pand had moeten ontruimen. Voor de rechtbank is dit inderdaad een onrechtmatige daad. Hij is echter van mening dat de huurder geen (morele of materiële) schade heeft geleden, althans dat hij geen bewijs levert.

Het verzoek van de eigenaar om schadevergoeding werd eveneens door de rechtbank afgewezen wegens gebrek aan bewijsstukken.

(Soualigapost.com)

het laden

Geen reacties