Gezondheid: Opheffing van het witte plan in het Louis-Constant Fleming-ziekenhuis

0

Het aantal patiënten dat voor Covid-19 in het ziekenhuiscentrum Louis-Constant Fleming in het ziekenhuis is opgenomen, is sinds maandag onder de alarmdrempel gedaald. De staat van spanning die de uitvoering van het witte plan rechtvaardigde, is niet meer. Het witte plan werd daarom per 1 februari opgeheven.

Wel blijft de inrichting onderworpen aan het voorleggen van de gezondheidspas. Patiënten die verwacht worden voor consultaties of geplande ziekenhuisopnames dienen zich te melden met hun pas, evenals bezoekers en begeleiders.

Voor patiënten die zich in een noodsituatie melden, is de gezondheidspas niet vereist. Indien nodig wordt er na opname een test afgenomen.

De gezondheidspas kan op papier of via de TousAntiCovid-applicatie worden aangeboden:

– of een negatieve uitslag van een screeningstest (PCR van minder dan 24 h of antigeen van minder dan 24 h),

- of een bewijs van een volledig vaccinatieschema voor Covid-19,

- of een geldig attest van herstel na een Covid-19 infectie.

het laden

over de auteur

Geen reacties