GEZONDHEID: De DASTRI eco-organisatie aanwezig in Saint-Martin op 9 en 10 januari

0

DASTRI is de nationale eco-organisatie die afval verzamelt en verwerkt van gezondheidsactiviteiten met besmettelijke en soortgelijke risico's (DASRI) die worden geperforeerd uit 2 categorieën van begunstigden: patiënten in zelfbehandeling en gebruikers van zelftests voor de diagnose van ziekten overdraagbare infecties .

Concreet krijgt een diabetespatiënt die zichzelf thuis injecteert een gele doos die hem wordt gegeven door de apotheek en die ook door dezelfde apotheker wordt opgehaald zodra hij vol is of wanneer hij hem niet meer nodig heeft. De doos wordt vervolgens vernietigd door trivialisering, een systeem dat tot doel heeft alle ziektekiemen te vernietigen en het afval ongevaarlijk te maken.

De activiteit van de eco-organisatie DASTRI zal rond drie missies draaien:

De distributie van naaldendozen voor patiënten

• Het gratis ter beschikking stellen van specifieke opvangbakjes genaamd “naalddoosjes” in alle openbare apotheken en apotheken voor intern gebruik in zorginstellingen. Deze boxen worden gratis verstrekt aan patiënten in zelfbehandeling en gebruikers van zelftesten.

Inzamelen en afvoeren van zorgafval

• De inzameling en verwijdering van deze naaldendozen volgens de specifieke milieuvoorschriften van de DASRI.

 

Informatie en bewustwording

• Informatie, communicatie en sensibilisering voor alle spelers in de sector (begunstigden van het systeem, gezondheidswerkers, lokale overheden, operatoren in de afvalsector) om sorteren aan te moedigen.

 

Dit apparaat wordt volledig ondersteund door DASTRI.

Laurence BOURET, algemeen afgevaardigde van DASTRI zal op 9 en 10 januari aanwezig zijn in Saint-Martin.

De kans voor haar om zowel de professionals van het eiland als alle acteurs te ontmoeten. _AF

 3,094 totale weergaven, 4 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: