Samenwerkingsvergadering met Sint Maarten / Constructieve uitwisselingen op zijn zachtst gezegd: de leidinggevenden van de twee delen van het eiland kwamen op donderdag 17 september bijeen in Philispburg.

0

Op de agenda kwamen verschillende punten aan de orde, waaronder de opheffing van grenscontroles, de synchronisatie van preventieve gezondheidsmaatregelen, de oprichting van het United Congress of Saint-Martin en de uitvoering van gezamenlijke culturele projecten.

De besprekingen waren bijzonder constructief, met name wat betreft de procedures die op elk deel van het eiland bestaan ​​en de gezamenlijke maatregelen die moeten worden genomen om de bevolking te beschermen.

Ook de herlancering van de toeristische bestemming en de luchthavenactiviteit voor komend seizoen, evenals gezondheidspreventie werden besproken en zullen regelmatig onderwerp van gesprek zijn. De gekozen functionarissen namen ook nota van het besluit om het proces voor de oprichting van het Verenigd Congres te versnellen, dat in de huidige crisis een bijzonder beslissend orgaan had kunnen zijn.

het laden

over de auteur

Geen reacties