Onroerende voorheffing 2017

0

Belastingplichtigen van de onroerende voorheffing 2017 die hun terugbetaling niet hebben ontvangen per cheque (op de schatkist) na storingen in de bezorging van brieven, worden uitgenodigd om een ​​verliesverklaring op te sturen met de verschillende elementen die nodig zijn voor betaling ( of mail door te handelen zodra deze voldoende informatie bevat) + een identiteitsbewijs van de aanvrager / begunstigde + een bankrekeningnummer waarop de overschrijving kan worden uitgevoerd.

De set wordt naar de BALF gestuurd: t101014@dgfip.finances.gouv.fr

het laden

over de auteur

Geen reacties