Propaganda / wetgeving: details over het gebruik van de sites

0

Als onderdeel van de verkiezingscampagne voor de parlementsverkiezingen herinnert de prefectuur kandidaten aan de regels van internetpropaganda. Kandidaten die de mogelijkheid hebben om websites, blogs of social media-pagina's te maken en te gebruiken, zullen de dag voor en op de verkiezingsdag bepaalde punten moeten respecteren. De overheidsdiensten geven aan dat het vanaf de dag vóór de middernachtspeiling verboden zal zijn "stembiljetten, verklaringen en andere verkiezingsdocumenten te verspreiden of te verspreiden" en "op welke manier dan ook te verspreiden of te verspreiden". mededeling aan het publiek via elektronische weg van elk bericht dat het karakter heeft van verkiezingspropaganda ”. Het bijwerken van de site de dag ervoor en de polling-dag is ook verboden. Wat betreft uitwisselingen tussen internetgebruikers, moeten kandidaten hun discussies op hun site de dag voor de verkiezingen om middernacht blokkeren. _EH

 6,274 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: